Piilota X Palauta

Turun lähiöissä omat erityispiirteensä

Paikalliset Kommentoi

Turun lähiörakennustenkin arkkitehtuurissa omat erityispiirteensä. Tämä selviää Jimi Antikaisen tuoreesta selvityksestä.

Lähiö on Turussa yleisin asuinaluetyyppi, sillä 40 prosenttia turkulaisista asuu lähiössä. Ympäristö- ja kaavoitusvirasto on laatinut selvityksen Turun lähiörakennusten arkkitehtonisista ominaispiirteistä.

Selvityksestä ilmenee, että lähiöarkkitehtuuri ei ole yksipuolista, vaan nähtävissä on ajallisia, paikallisia ja suunnittelijakohtaisia erityispiirteitä. Turun lähiöiden rakentaminen alkoi Patterinhaasta ja Iso-Heikkilästä 1950-luvulla. 1960-luvulla käynnistyi muun muassa Hurttivuoren, Vienolan ja Uittamon rakentaminen. Aluerakentaminen huipentui 1970-luvun puoliväliin tultaessa, minkä jälkeen rakentamisen painopiste siirtyi kaupunkirakenteen täydentämiseen.

Nykyisin lähiöiden kulttuuriset ja maisemalliset arvot ovat tulossa yhä tärkeämmiksi. Aikaisemmin anonyymeinä pidetyt lähiöt ovat muuttuneet kotiseuduiksi, joilla on oma identiteetti ja tunnistettavat ilmeensä. Erityispiirteiden tunnistaminen on tärkeä osa lähiöiden uudistamisen suunnittelua. Nyt valmistunut selvitys palveleekin erityisesti julkisivukorjausten suunnittelua ja kaupunkikuvaan liittyvää arviointia.

Turun yleiskaavatoimistossa työskentelevän Jimi Antikaisen selvityksessä ovat mukana Turun lähiöt 1980-luvulle saakka. Pääpaino on 1960–1970-lukujen tuotannossa.

toimitus

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
  • Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
  • Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
  • Älä levitä huhuja tai valheita.
  • Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
  • Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
  • Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
  • Älä mainosta.
  • Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.