Tutkija: Yhä useampi sinkkumies ei löydä koskaan naista

Joka viides suomalainen asuu yksin. Eniten sinkkuja on suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi turkulaisista ja helsinkiläisistä joka neljäs on naimaton, leski, eronnut tai ei elä rekisteröidyssä parisuhteessa tai avoliitossa.

Juha Venetjoki

Joka viides suomalainen asuu yksin.

Eniten sinkkuja on suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi turkulaisista ja helsinkiläisistä joka neljäs on naimaton, leski, eronnut tai ei elä rekisteröidyssä parisuhteessa tai avoliitossa.

Nopeimmin kasvaa lapsettomien sinkkunaisten määrä.

EU:n tilastolaitos Eurostatin keväällä julkaiseman vertailun mukaan lapsettomien sinkkunaisten osuus on Suomessa suhteellisesti EU-maiden suurin: toissa vuonna jo lähes 23 prosentissa suomalaistalouksista asui lapseton nainen.

Myös sinkkumiesten kotitalouksia (16,5 %) on Suomessa selvästi EU-keskiarvoa (13 %) enemmän. Sinkkumiesten osuus on Suomea korkeampi vain Saksassa.

Osa yksin asuvista ei kaipaa parisuhdetta tai yhdessä asumista.

Silti joukkoon mahtuu myös niitä, jotka seurustelisivat mielellään, jos sopiva kumppani löytyisi. Kun Think If Laboratories Oy selvitti asiaa parisen vuotta sitten, yksinasujista 57 prosenttia nimeää kumppanin löytämisen suurimmaksi toiveekseen.

Aikaisemmin riitti, että miehellä on säännöllinen työ ja hän kykenee huolehtimaan itsestään ja perheestään.”

Sukupuolijärjestelmän tutkija Henry Laasasta tulos ei yllätä. Kaipuu parisuhteeseen ja seksiin on ihmisen perustarpeita, vaikka se ei johtaisikaan enää perinteisen perheen perustamiseen.

Mutta jos parisuhdetta – ja seksiä – kaipaavia sinkkuja on näin paljon, miksi etsivät eivät löydä toisiaan? Koska naisten potentiaalia kumppania koskevat kriteerit ovat kasvaneet, sanoo Laasanen ja kärjistää:

– Aikaisemmin riitti, että miehellä on säännöllinen työ ja hän kykenee huolehtimaan itsestään ja perheestään. Enää tämä ei takaa menestystä parisuhdemarkkinoilla, mutta se ei välttämättä riitä mihinkään seksisuhdemarkkinoillakaan, koska sielläkin vaatimukset ovat koventuneet.

Laasasen mukaan yhä useampi ”kunnon mies” jää yksin, osa pysyvästi – eikä kaikille naisillekaan riitä sellaisia kumppaneja, joita nämä etsivät, koska etsintä keskittyy ”parhaaseen A-ryhmään”.

Erityisen huolissaan Laasanen on miehistä, sillä sekä seksi- että parisuhdemarkkinoilla valta on tutkijan mukaan naisilla.

–  Nainen löytää esimerkiksi seksikumppanin käytännössä koska tahansa; kyse on pikemminkin siitä, millaisen kumppanin hän hyväksyy. Sen sijaan on olemassa miehiä, joille kävisi melkein kuka tahansa, mutta he eivät saa edes sitä, hän kärjistää.

Tutkijan mielestä on helppo sanoa, että kyse on henkilökohtaisesta ongelmasta – että ainahan on ollut miehiä, jotka eivät saa naista.

Mutta jos tämä joukko edelleen kasvaa, ongelma on nähtävä myös yhteiskunnalliseksi, Laasanen sanoo.

Hänen mukaansa suhdemarkkinoilta ulosjääminen lisää riskiä syrjäytyä ja vetäytyä myös muuten. Kun yksi merkittävä perustarve ei täyty, mies voi helposti ajatella, ettei hän onnistu muillakaan elämänalueilla. Se lisää paitsi yksinäisyyttä, myös päihteiden käytön riskiä, Laasanen muistuttaa.

Nainen löytää seksikumppanin käytännössä koska tahansa – kyse on pikemminkin siitä, millaisen kumppanin hän hyväksyy.”

Laasanen on tutkinut parisuhdemarkkinoiden markkina-arvoa muun muassa pro gradussaan. Sen pohjalta syntyi myös kirja Naisten seksuaalinen valta (2008).

Markkina-arvoteorian peruslähtökohtana on, että parisuhdemarkkinoilla menestyvät parhaiten miehekkäät miehet ja naiselliset naiset. Epäsuhta syntyy tilanteesta, jossa naiset tavoittelevat vähintään itsensä tasoista, mutta mielellään ”miesten huippua” edustavaa miestä, mutta miehille kelpaisi myös omantasoinen partneri.

Yksittäisellä nuorella miehellä on tässä tilanteessa vähän keinoja murtaa kierre, Laasanen sanoo.

– Mies voi toki muuttaa elämäänsä investoimalla markkina-arvoonsa tai naissuhteiden hankinnassa tarvittaviin taitoihin. Mutta aika monella on edessä vetäytyminen suosiolla pariutumismarkkinoilta, koska osallistumisen vaihtoehtoiskustannukset ovat liian suuret.

Naisten tavoittelun lopettaminen ja keskittyminen naisettoman poikamieselämän hyviin puoliin voi olla jonkin aikaa toimiva vaihtoehto, mutta se ei ratkaise ongelmaa pidemmällä aikavälillä, hän muistuttaa.

– Pidemmän tähtäyksen investointi on tietysti pariutumisen toiselle kierrokselle. Kun ikää kertyy, alkaa pariutumisen toinen kierros, jossa naisten preferenssit ovat muuttuneet vakautta arvostavaan suuntaan. Pidemmän tähtäyksen strategian ongelma piilee siinä, että keskeisimmät pariutumisen ja nuoruuden vuodet menevät ”hukkaan” yksinäisyydessä.

Mutta miten ongelma pitäisi sitten ratkaista? Laasanen ei ota asiaan kantaa, vaan vastakysyy: miksi ongelmaa ei tunnusteta ja tunnisteta?

– Vasta sitten parisuhdemarkkinakeskustelussa puhuttaisiin myös miehistä, miesten kielellä.

Netti loi miehille seksuaaliset kategoriat

Markkina-arvoteoriasta on keskusteltu jo vuosia netissä.  Netistä on peräisin myös miesten seksuaalinen tasa-arvoluokittelu.

Luokittelussa miehet jaetaan kolmeen kategoriaan: ylempitasoisiin miehiin (YTM), keskitasoisiin miehiin (KTM) ja alempitasoisiin miehiin (ATM).

Luokittelun tarkoituksena on kuvata naisten tarjoaman seksin epätasaista jakaantumista miesten kesken. Henry Laasasen mukaan miesten asettuminen tasoluokkiin on siis perimmiltään seurausta naisten valikoivuudesta partnerien suhteen.

– Luokitus ei siis kerro miesten käsityksistä itsestään, vaan naisten tavasta arvottaa heitä. Mitä enemmän naiset ovat kiinnostuneita miehestä, sitä korkeammalla hän on.

Laasasen mukaan yksittäisen miehen menestys naissuhteissa on seurausta miehen markkina-arvosta ja kyvyistä hankkia naissuhteita.

– Ylempitasoisilla miehillä on paljon naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä naissuhteiden hankkimiseksi, minkä seurauksena heillä on usein lukuisia seksuaalisia naissuhteita. Keskitasoisilla miehillä naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä seksuaalisten naissuhteiden hankkimiseksi on keskimääräisen paljon, ja he ovat useimmiten yksiavioisessa parisuhteessa. Alempitasoisilla miehillä on vain vähän naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä naissuhteisiin pääsemiseksi, ja heidän elämäänsä luonnehtivat pitkät vastentahtoiset selibaatin jaksot tai täydellinen seksuaalisten naissuhteiden puute.

Miehen tasoluokitus ei ole pysyvä, vaan se voi vaihtua elämänkaaren aikana. Silti osa miehistä on jatkuvasti ilman naista:

– Naisten valikoivuuden ja ylempitasoisten miesten lukuisten naissuhteiden seurauksena miesten seksuaalisen hierarkian alapäähän syntyy toistuvasti naisvaje. Jos esimerkiksi jollakin rocktähdellä on kymmenen bändäriä, miesten seksuaalisen hierarkian alapäähän syntyy vastaavan suuruinen naisvaje, jossa yhdeksän miestä jää ilman yhtään naista.

Naisvaje on havaittavissa ilmeisenä esimerkiksi netin deittisivustoilla:
– Niillä partneria hakevien miesten ilmoituksia on usein 2–5 kertaa naisten ilmoituksia enemmän.

 

Päteekö Laasasen teoria vielä vuonna 2011? Keskustele aiheesta tässä.

Markkina-arvoteorian perusteesejä

Markkina-arvo kuvaa henkilöön kohdistuvaa potentiaalista kysyntää pariutumismarkkinoilla. Mitä enemmän potentiaalista kysyntää henkilöön kohdistuu, sitä korkeampi on hänen markkina-arvonsa ja sitä enemmän seksuaalista palkitsemisvaltaa hänellä on.

Markkina-arvo ennustaa, kuinka tasokkaan partnerin henkilö kykenee hankkimaan.

Mitä lähempänä partnereiden markkina-arvot ovat toisiaan, sitä todennäköisemmin suhde kestää.

Naisten markkina-arvot ovat keskimäärin miesten markkina-arvoja korkeammat, koska naisiin kohdistuu suurempi kysyntä pariutumismarkkinoilla.

Naisten seksisuhdemarkkina-arvot ovat selvästi heidän parisuhdemarkkina-arvojaan korkeammat.

Naiset saavuttavat markkina-arvohuippunsa nuorempina kuin miehet.

Miesten markkina-arvoissa on enemmän hajontaa kuin naisilla.

Lähde: Henry Laasanen

Lisää Laasasen ajatuksia voit lukea täältä http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

Kommentit

Olen pian 27-vuotias mies. Minä olen luoteeltani vakiintuva, mutta minulla on ollut vain yksi hyvin lyhyt seurustelukokoilu ja yksi yhdenillansuhde. Elämäni on ainaista masennuksen lievityksen etsintää. Yritän löytää elämän hyviä asioita, jätskistä, aikuisviihteestä, ruuista, musiikista, kirjoista ja elokuvista. Mikään ei kuitenkaan korjaa sitä puutetta, että tahtoisin tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Elän ainaisessa apatiassa ja tuijottelen yksiöni kattoon. En osaa iskeä naisia, mutta olen taiteellisesti lahjakas ja älykäs, pärjään ulkomailla, olen kiinnostunut monista erilaisista asioista. Näillä näkymin kuitenkin kuolen yksin ja onnettomana. Ei ilman naista kiinnosta raha, ura tai juuri mitkään muutkaan saavutukset. Mitä niillä yksin tekee... Monet asiat joita haluaisin tehdä, ovat sellaisia joita tehdään yhdessä rakkaan kanssa ja joihin meneminen yksin on todella yksinäistä ja ehkä jopa hieman outoa. En kaipaa sääliä, mutta ymmärrystä kaipaan. Ja on hyvä tietää, että yhdenkään ihmisen pahoinvointi ei koskaan pysähdy siihen ihmiseen, se koskee koko hänen lähipiiriään.

minulla on vain tämä yksi elämä

Tunnistin itseni tekstistäsi. Suurimpina eroina se, että olen 34v ja en ole taiteellisesti lahjakas, mutta muilla aloilla lahjakas ja töissä hyvin menestynyt kuitenkin.

Näin on.

Hei. Itselläni on useita tuttuja joiden kynästä kyseinen teksti olisi voinut olla. Heitä yhdistää se että tällä hetkellä jokainen on ollut hyvän tovin parisuhteessa, osa naimissa ja on lapsia, jne. Apu siihen, ettei sopivaa henkilöä ole arkielämästä löytynyt, on saatu netistä treffipalveluiden kautta noin kolmen kympin korvilla, kun sinne vihdoin uskaltautui. Olethan kokeillut niitä? Joskus 90-luvun puolella niissä ehkä oli jokin typerä stigma, mutta nykyisin tuo nettideittailu tuntuu olevan ihan tavallista kauraa, jolle ei enää kukaan kolmekymppinen paljoa kulmiaan nosta.

Laasanen kumppaneineen on sikäli vastenmielinen ilmiö, että markkina-arvoteoria ATM-kitinöineen on itseään toteuttava profetia. Markkina-arvoteoriamiehistä tulee ihmeellisiä kitisijöitä ja pimpanpuutteensa tieteeksi tekijöitä, jotka ovat todella ärsyttävää kuunneltavaa jo miehenkin mielestä - en ihmettele että sillä asenteella ei käy flaksi naismarkkinoilla. Älkää hyvät ihmiset siihen sortuko...

TT

Olen kokeillut ja sen todella haastavaksi ja hankalaksi todennut. Itseasiassa juuri netistä ovat nämä ainokaiset kosketukset naisiin tulleet. Ja heistäkin vain toinen oli suomalainen. Ensinäkin netissä on vaikea saada nykyään kontaktia, koska kilpailua on niin paljon. Toiseksi tulee se ongelma, että kun mahdollisuuksia on niin vähän ei kemiat välttämättä kohtaa lainkaan. Ja silloinkin kun kemiat voisivat ehkä kohdata, nainen laskelmoi ja siirtyy etsimään sitä isompaa kalaa. Tällainen syö itse tuntoa, eikä nettideittailua siksi jaksa kauan jatkaa. Myös häpeä oman naaman roikkumisesta jollakin treffipalstalla käy voimille.

minulla on vain tämä yksi elämä

Tosi kurjaa että on käynyt sen suhteen huono flaksi. En itse voi oikein tuohon muuta sanoa kuin että kannattaa ehkä jatkaa yrittämistä, sen verran näitä onnellisia törmäämisiä omastakin tuttavapiiristä löytyy. Mä en suoraan sanoen jaksa uskoa tuota "etsimään isompaa kalaa" -ilmiötä siinä mielessä, että menisivät etsimään rikkaampaa tapausta tms. Kun kemiat eivät kohtaa niin eivät, kurjaahan se on...

Ja eihän nettideittailu nykyään ole mikään häpeä. Joskus tuossa kymmenen vuotta sitten siinä oli jonkinlainen pölhö luuserileima, mutta kyllä se on jo kadonnut. "Missä tapasitte?" "Nettideittipalstalla" alkaa olla melkoisen yleinen kuvio.

Aina tietysti löytyy typeriä kitiseviä juntteja mutta niistä ei kannata välittää - eikä ennen kaikkea jäädä tuleen makaamaan siitä pelosta, että entä jos joku juntti naureskelee että "öhö oot nettideittipalstalla". Mitä sitten, helvetti.

TT

"En itse voi oikein tuohon muuta sanoa kuin että kannattaa ehkä jatkaa yrittämistä, sen verran näitä onnellisia törmäämisiä omastakin tuttavapiiristä löytyy."

Niin. Laasasella ja Internetin kalsarisankareilla valitettavasti on parempia neuvoja kuin tämä. Ja vähemmän tökkimistä henkilökohtaisesta epäonnistumisesta :(.

Valitettavasti ne ainoat edes vähän toimivat neuvot (laihdu, treenaa, paranna itseäsi, opettele huijaamaan jne.) on aika epäeettisiä.

Nörtti25

Monet naiset vastustavat kuoleman tuomioita, mutta täälläkin on sellasia viestejä, että voisi melkein kuvitella heidän olevan valmiita antamaan "ruikuttajalle" piikin koska tahansa. Naiset vihaavat sitä, että joutuvat kohtaamaan miehet ihmisinä ja yksilöinä, joilla on tunteita ja unelmia.

ilman naista

ei se ihan näin ole. tuskin naisilla mitään miehiä vastaan on. mutta ruikuttamalla ei onnistu säväyttämään naista halutulla tavalla. yleensä miehet jotka pärjää jo nuoresta alkaen naisten kanssa, on niitä jotka on kokenut vähän kovempia kolhuja lapsuudessaan ja on sosiaalisten suhteiden kannalta "kovaksi keitettyjä". ylihuolehtivien ja muutenkin hyvistä lähtökohdista olevien vanhempien poikalapset sen sijaan voi odottaa isoja ongelmia pariutumisessaan. vapaakasvatus ja naisvalta on ilmiöinä kastroineet miehen arvokkuutta yhteiskunnassa.

sitten on nämä trendi-ilmiöt ja ennakkoasenteet jotka komplisoi tilannetta. tummaihoiset ja latinot on hollywoodin, musateollisuuden ja jenkkimedian avulla saaneet lähes astraalisen aseman deittikulttuurissa. jenkeissä juutalaisuus on trendikkääksi koettua (tälle ei taida olla muuta syytä kuin että leffoissa on runsaasti juutalaisprotagonistihahmoja). lähi-idästä jos on taustat niin lähinnä herättää pelkoa ja niskakarvat pystyyn. kiinalaisilla on liian pienet jormat jne. cosmopolitan ja vastaavat lehdet on kovia ruokkimaan tällaisia uskomuksia.

diminuendo

Ei pidä paikkaansa, ettemme me naiset hyväksy miesten tunteita ja unelmia.
Sensijaan me emme ota vastuuta miehen tunne-elämän ongelmista, jotka on hankittu ennen parisuhdetta. Tasapainoisella, itsensä ja muut hyväksyvällä ihmisellä ei koskaan ole ongelmia kumppanin löytämisessä, elleivät omat hakukriteerit ole epärealistiset. Tunne-elämän häiriöt ovat erittäin yleisiä, ja niihin saa apua terveyskeskus -nimisestä paikasta saatavalla lähetteellä.
Tasapainoton, päihderiippuvainen tai vakavasti persoonallisuushäiriöinen ei kumppania löydä, koska nämä ongelmat näkyvät kauas ja varoittavat lähestymästä. Myös koulutuksen ja sivistyksen puute näkyvät muutamasta sanasta; luku- ja kirjoitustaito ovat perustaitoja, joissa ei auttaisi lintsata kouluvuosina eikä sen jälkeenkään.
Miksi ihmeessä hyvin koulutettu, taloudellisesti riippumaton ja miellyttävää elämää elävä itsenäinen nainen huolisi itseään huonomman kumppanin, jota joutuu laahaamaan baarista kotiin tai potkimaan työkkäriin? Miesten taso on laskenut, naisten noussut. Siinä ongelman ydin.

Aivotoimintaa edellytetään

"Valitettavasti ne ainoat edes vähän toimivat neuvot (laihdu, treenaa, paranna itseäsi, opettele huijaamaan jne.) on aika epäeettisiä."

Sitähän me naiset teemme koko ajan ja jatkuvasti, syytäen loputtomasti rahaa painonhallintaan, liikuntaan, kauneudenhoitoon, kampaajoihin, vaatteisiin, tekokynsiin, hiuslisäkkeisiin, hampaiden valkaisuun, korkokenkiin, itseruskettaviin voiteisiin, silikonitäytettyihin rintaliiveihin...näyttääksemme naisellisemmilta ja kauniimmilta ja nuoremmilta miesten silmissä. Ja näin ollen nostaaksemme markkina-arvoamme. Tätähän meiltä odotetaan, miksei siis samaa voida mieheltä odottaa? Miksi on normaalia että nainen käyttää puolet elämästään ulkonäkönsä viilaamiseen mutta mies ei saisi yrittää keinotekoisesti tai tarkoituksellisesti nostaa markkina-arvoaan??

huomioija

"Tätähän meiltä odotetaan, miksei siis samaa voida mieheltä odottaa?"
Siksi, koska miehet eivät tuota teiltä odota. Sitä paitsi tehän itse olette sanoneet, että meikkaatte ja laihdutatte jne. itsenne takia ei miesten.

Teme

Miten painonhallintaan menee rahaa? Luulisi että rahaa säästyy, kun ostaa vähemmän ruokaa.

Toisekseen, haluatte näyttää naisellisimmilta, kauniimmilta ja nuoremmilta toisten naisten silmissä.

asdf

Nokkela ja omaan oivalluskykyynsä tyytyväinen äyskähdys pienen paikallislehden pakinatyyliin. Ikään kuin haastaa edellisen puhujan uudella näkökulmalla mutta ei kuitenkaan jätä mitään kiinnostavia suuntia jatkaa keskustelua jotta näkisi mistä tämä mies on tehty. Tuttua tosi elämästä?

hemaiseva catherine-ypsilon-smith baaritiskillä

Ei ruoan terveellisyys kuitenkaan ole se pääasia painonhallinnassa, vaan ruoan määrä. Ei ole pakko vaihtaa sikanautaa sisäfileeseen ja ruisleipää kik-herneisiin ja pähkinöihin laihtuakseen, vaan itseasiassa ihan normaalit ja halvat ruoka-aineet yleensä riittävät täyttämään sekä terveellisyyden että painonhallinnan tarpeet kunhan henkilö itse hallitsee annoskontrollin. Kaloreista se läski syntyy.

Ja sitäpaitsi epäterveelliset einesruoat maksavat hurjasti itse valmistettua perusruokaa enemmän. Eurolla saa jonkun onnettoman roiskeläpän siinä missä samaan hintaan pyöräyttää vartissa kokonaisen perhepitsan.

Erkko

Kuka odottaa? Miksi? Jos mainoksissa myydään onnellisten ja laihojen mallien ympäröimää tuotetta X ja sinä menet sen ostamaan, kyseessä on se että joku haluaa tienata leipänsä kyseisen tuotteen valmistamisella ja sinä haluat näyttää hyvältä. Sinusta itsestäsi se on kiinni. Mitä enemmän on sellaisia ihmisiä, jotka eivät erota studiossa tehtyä mainosta tosielämästä, sen helpommin muille naisille syntyy illuusio, että 'nainen' tarkoittaa hoikkaa, suurisilmäistä, rintavaa vaatetelinettä. Muodin perässä juokseminen ei korota ihmisen markkina- tai mitään muutakaan arvoa, se on ominaisuus siinä missä esimerkiksi se, juoko teetä vai kahvia.

Mauk

Onko kaikki, mistä et pidä tai otat nokkiisi, "epäeettistä"?

Mulla on vahva kuva, että kovin moni näistä yksinäisyyttään valittavista (nuorista) miehistä on sellaisia hiljaisenpuoleisia, syrjäänvetäytyviä tyyppejä. Pakko todeta, että vielä nykyäänkin suuri(n) osa naisista pitää aloitteellisista miehistä. Harvempi etsii sellaista miestä, joka puuhailee kotosalla hissukseen omien harrastustensa parissa.

Jos on luonteeltaan hiljainen, vetäytyvä, hieman epävarma eikä kovin sosiaalinen tai verbaalisesti lahjakas eli ei hallitse small talkia tai pitää rupattelua tyhjänpäiväisenä jutusteluna vaan haluaa aina ryhtyä jankuttamaan jostain hänelle tärkeistä ns. vakavista asioista, niin eikö sitä saisi kritisoida eristävänä piirteenä? Kyllä ihminen voi "kehittää" itseään. Etsii uusia harrastuksia, menee vaikka työväenopistoon opiskelemaan uusia kieliä tai kotitalouskurssille, alkaa käymään teatterissa ja konserteissa (naiset kansoittavat katsomoja)... Jos ei ole sitten tällaisista kiinnostunut ja kynnys ns. ruikuttamiseen eli itsesääliseen valittamiseen on alhaalla niin kyllä sillä karkottaa naisia.

Nykyään ihmiseltä kaivataan aktiivista elämäntapaa, persoonallisuuttakin. Pitäisikö naisten säälistä otta miehiä, joita he joutuvat nolostelemaan? Heilläkin on vain yksi elämä ja he kaipaavat (usein) kumppania, jonka kanssa ns. kasvaa ihmisenä, keskustella vakavia (ainakin koulutetut naiset), matkustella ja nähdä maailmaa...

Kyllä minä tunnen miehiä, joiden kanssa ei oikein koskaan synny kiinnostavaa juttelua, kun heistä ei oikein irtoa mitään kun eivät ole mistään erityisen kiinnostuneita tai mitään mieltä ja joiden kanssa on vähän vaivaantunut olo, kun heissä ei ole mitään kiinnostavaa. Ei sellaisia jaksa katsella ystävänäkään; eipä heihin tosin helposti ystävystykään.

Pitkähkö jaaritus viiskymppiseltä mieheltä, joka elää nykyään lapsettomana sinkkuna eikä tässä vaiheessa seuraa etsikään. Sitä joko sattuu kohdalle tai sitten ei. Suhteita on ollut. Niissä on hyvät ja huonot puolensa. Ne huonot ovat sen verran hyvässä muistissa ettei kynnys seurusteluun ole kovin alhainen.

Kerberos

En usko, ettei sinua vielä onnistaisi parisuhdemarkkinoilla. Itse lähtisin kuvauksesi perusteella kanssani treffeille heti, ellen jo olisi varattu! :) Netistä muuten löytyi minunkin kumppanini, ettei kannata menettää toivoaan treffipalstojen suhteen.

Juulia

HEH! sepä se! tässä on juuri se ongelma! Se on tuhat kertaa kuultu että "Lähtisin sun kanssa kyllä trefeille jos en olisi varattu!"

Arvaa vaan, sitten kun ko. naiset on vapailla markkinoilla jonkin ajan päästä olleet... Onko treffeillä käyty? No ei tasan tarkkaan ole!

Neitsyt 42v

Heh, kerroit juuri sen helpoimman tavan valehdella ja pelastaa itsensä tukalasta tilanteesta naisena. Sanoo vaan, että mulla on poikakaveri. Toki naamalle tunkeva treffeille haluava mies voi herättää ensin vastareaktion kun tilanne tulee äkkiä. Mutta jos kysyjä on komea, hyvinpuettu mies jolla on oikeanlaiset kengät, niin treffeille lähdetään poikaystävästä huolimatta. Myös jos sinusta uhkuu itsevarmuutta ja on pilkettä silmäkulmassa, niin olet korkealla naisten silmissä.

Ben Dover

Niin, ja siitähän meillä ikisinkuilla on puute. Ei ole pelisilmää, ei tyylitajua eikä itsevarmuutta tarpeeksi. Viinaan ei viitsi kaatua... sitä ei kulu yhtään. Toisaalta se olisi kait se ainoa keino saada kielenkannattimet liikkeelle -->

kävin viikonloppuna kokeilemassa miten ravintolasta onnistuu löytämään seuralaista alkoholin vaikutuksen alaisena... Noh, nyt voin sanoa että nimimerkkini on vanhentunut. Tää oli aika mahtava viikonloppu! Näemmä se auronkokin on tähän risukasaan alkanut paistamaan.

Neitsyt 42v

Aasiassa on miljoonittain kivoja kauniita uskollisia sinkkunaisia joille riittää tavallinen mies, ja jotka ovat loistavia äitejä ja kodin hengettäriä. Kannattaakin jättää median luomat virheelliset mielikuvat romukoppaan ja lähteä rohkeasti katsomaan mitä löytää.
Suosittelen Filippiinejä, kristitty avioliitto on aina hyvä ja vakaa valinta, katoliset naiset etsivät "sitä oikeaa" loppuelämäksi. Vietnam ja Thaimaa hyviä, pientä buddhismin eksotiikkaa.

Media valehtelee, etsikää oma onnenne

No minua ei ainakaan viehätä yhtään muiden mantereiden natiivi valikoima. Eurooppa ja euroopan alusmaat sekä ymmärrettävä kulttuuri ja kielitaito rajana.

Mielummin yksin kuin epäsuhtainen kumppani. Ja epäsuhdalla tarkoitan sitä että jonkinasteinen kultuurillinen alistuminen miehen palvelusväeksi ei ole kiinnostavaa. Mielummin haluaisin vahvan itsenäisen euro-naisen kuin puoli-orjattaren.

Janne

Niin, ne vahvat euro-naiset jotka cosmon ja sinkkusarjojen opein dumppaa uskollisen ukkonsa kun eka näyttelijä tai rokkari pyytää niitä pari kertaa esitykseen...

Emmaa Katkeraoo

Oma vaimo on Kaakkois-Aasiasta ja hanen kanssaan naimisiin meno on ollut paras teko elamassani. Kaksi lasta meilla on ja vaimon liikeyritys on tehnyt meista taloudellisesti riippumattomia. Suomalaisen naisen kanssa olisin todennakoisesti tyottomyytta ja perheen hajoamista pelkaava 'Nokian insinoori'. Nyt ei ole huolen haivaa.

Taasnaita

Ei vahva nainen halua kumppania, jota pitää sääliä ja lähinnä hoivata. Sitä hommaa varten on olemassa äiti.

Kerberos

Kuule sinä olet vielä nuori, et tiedä minkä "kulman " takaa se oikea ilmestyy, kun on ilmestyäkseen. Olet lahjakas sekä sinulla on kiinnostusta taiteisiin, käy konserteissa ota itsellesi jonkin pitämäsi taiteen parista harrastus, matkusta niin sitä ei tiedä jonakin päivänä, kun et yhtään osaa odottaa, siellä hän tulee!
Tai mene opiskelemaan jotain mikä kiinnostaa. Kuule sieltä se löytyy. Hiljaa hyvä tulee.
Tsemppiä!

Xantippa

En elää ole kovin nuori, enkä välttämättä haluaisi nurkkiini ketään pölyttymään. Olen itseni paras ystävä, joten minulla on nyt parasta mahdollista seuraa. En käsitä, miksi minun pitäisi pariutua. Jälkeläiseni olen jo maailmaan saattanut, he ovat lähes yhtä lahjakkaita kuin itsekin ja heistä on paljon iloa. Ottaisinko kaupunkiporsaan tai undulaatin? Ja miksi, for heaven's sake?

WirtZantippa

Ä lä ota ainakaan mitään eläintä nurkkiisi, ne voivat olla itseäsi lahjakkaampia, niin menee elämäsi sekaisin.
Parasta olla, vaan ihan itsensä kanssa joka on paras ystäväsi.
Mikä pakko se nyt on nurkkiinsa ottaa itseään tyhmempiä, koska viisaampia ei löydy.

Komentoora

Hei,

Ymmärrän täysin nuo tunteesi. On vaikea alkaa tekemään mitään, kun pelkästään kotona oleminen ahdistaa. Varmasti ihmismieli hakee sitä turvaa tiedostamattaan kotoansa.
Minulla oli hetken samanlaisia tuntemuksia parisuhteen jälkeen, ja voin vannoa, että kotona istuskeleminen ja asioiden ajattelu ei sitä paranna - päinvastoin.

Uskon, että suurin ongelmasi on juurikin se, että sinulla on sellainen tunne, että et pysty olemaan onnellinen, ellei joku täytä sitä paikkaa sydämmessäsi - eli parisuhde. Vinkkini: Älä ajattele pakonomaisesti, että sinun on päästävä parisuhteeseen mahdollisimman pian, tai että et löydä ketään. Varmasti löydät jonkun, mutta ensiksi sinun on oltava sinut itsesi kanssa.

Selväähän on nyt se, että tarvitset nyt itsellesi uuden strategian ja ajattelutavan jotta pääset tästä masennuksesta eroon. On suuri mahdollisuus, että jos et ole onnellinen itsesi kanssa, tulevaisuuden parisuhde ei pääty myöskään onnellisesti. Anna itsellesi aikaa parantua ja kehittyä.

Näin minä tekisin:

Liiku:
Paras terapia kautta historian on liikunta. Osta kuntosalikortti ja mene ohjattuihin juttuihin, esim. bodycombat. Tällä saat nostettua vireystasoasi ja kuntosi kohenee kuukaudessa aivan uusiin lukemiin. Kuukauden päästä voisit aloittaa myös kuntosalitreenin. Höyryjä on päästettävä pihalle, vaikka tuntuu että mikään ei huvita. Usko pois, kyllä ensimmäisen 10 minuutin jälkeen alkaa hymy olemaan herkässä. Voit ja jaksat paremmin, ja tuskin hyvämuotoinen kroppa naisia myöskään pois ajaa :)

Syö terveellisesti:
Epäsäännölliset ateria ja epäterveellinen ruoka saa vireystasoa laskemaan. Googlettamalla vaikka "sali ruokavalio" saat paljon vinkkejä ja huomaat voivasi paremmin jo seuraavana päivänä. Muista myöskin vitamiinit, mieluiten orgaanisia esim. Lifen myymälästä (maksaa vähän enemmän).

Sosialisoidu:
Kenellä meistä olisi kivaa yksin? Ei kenelläkään. Mene kavereiden kanssa ulos "go-with-the-flow" -meiningillä, eli "tulee jos on tullakseen". Oletko töissä ja nautitko siitä? Oletko ajatellut esimerkiksi opiskelua? Jos sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa, suosittelen sen hyppäämistä ja mene esim. avoin AMK. Sielä teet uusia tuttavuuksia sadoittain. Viihdytkö paikkakunnallasi?

Pukeutuminen:
Tyylikäs/Trendikäs, etsi oma tyylisi.

Tiedä heikkoutesi:
Kerroit tuossa, että et osaa iskeä naista. Kukapa meistä osaisi? Voit kysellä naispuolisilta kavereiltasi, mitä osa-alueita sinun tulisi kehittää itsessäsi. Nyrkkisääntöhän on se, että 12-sekunnissa sinun täytyy tehdä se ensivaikutelma - ja sen voi tehdä vain kerran. Tyhmät repliikit on jo historiaa. Hymy ja ilo tarttuu! Kunhan muistat, että keskustelet jostain muusta kuin itsestäsi - mielellään puheenaihe siinä toisessa osapuolessa. Ja tärkein vinkki: Älä ikinä sekaannu varattuun naiseen!

Alkoholi:
Jos alkoholi baarissa saa estoja pois ja paremman fiiliksen, ota muutama. Jos taas päinvastoin, älä juo. Masennuksen oireet yleensä vahvistuvat varsinkin krapulapäivänä ja sitä seuraavana. Muista kohtuus kaikessa. Sama pätee esimerkiksi salitreeniin ja syömiseen.

Loppusanat:
Suosittelen, että yrität muistella ja tehdä niitä asioita, jotka teki sinut onnelliseksi aikaisemmin. Asioiden tekeminen varmasti tuntuu alussa vastahakoiselta, ja ehkä jopa keksit itsellesi tekosyitä miksi sinun ei tarvitse tehdä sitä asiaa juuri tänään - tee se kuitenkin. Nautit siitä joka kerta enemmän. Se tunne, että kotona kaatuu seinät päälle lähtee kyllä pois. Pyydä apua kavereiltasi, että tulevat vaikka niskasta repimään alussa jos siltä tuntuu.

Masennukseen ei ole hoitovasteaikaa. Kaikki on sinusta itsestä kiinni. Suosittelen myöskin, että kävisit jollakin ammattiauttajalla juttelemassa pari kertaa ja tekisitte suunnitelman arkipäivän touhuista :). Sielä voi taustalla olla myös muitakin mörköjä, jotka ovat laukaisseet masennuksen mutta oireet tulleet vasta myöhemmin.

Ja muista, että tämä oli vain minun vinkkini. En ole ammattilainen, mutta opiskelen sairaanhoitajaksi. Suosittelen kokeilemaan, jos et ole jo itse apua tähän ongelmaasi löytänyt :).

Lue myös tämä kirja! : Jossakin on ilo. Ben Furman & Jussi Valtonen ISBN: 952-5174-12-3

Bebe

Tuo on aivan täysin totta. Eri asia onko se pro gradun väärti asia, sillä sen pitäisi olla kaikille itsestäänselvää. Mutta hetken aikaa asiaa pohdittuani, olen melko varma että suurin osa ihmisistä ei tätä ymmärrä tai tiedosta. Joten olisi erittäin hyvä, että tästä puhuttaisiin enemmän.

Reiska

Tyyligurunmuotiblogia taitaa pitää joku teini, joka ei osaa edes kirjoittaa. En ole Laasasen teoriaan tätä uutista enempää tutustunut, mutta ymmärtääkseni siinä on kyse vain ihmisten erilaisista markkina-arvoista. Uutisen kirjoittaja oli taas jotenkin päätynyt siihen että yhä useampi mies ei löydä naista. Varmaan myös yhä useampi nainen ei löydä miestä, mutta siihen Laasanen ei ymmärtääkseni ota mitään kantaa. Ja vielä tuohon "naiset eivät saa välttämättä yhtään vastausta...", niin ei saa miehetkään ja sehän menee tasan tarkkaan Laasasen markkina-arvoteorian mukaan.

Blogi oli täynnä älytöntä avautumista

Väkisin heattua tasapäistämistä. Naiset, jotka eivät saa miestä tai seksiä ovat yleensä poikkeuksetta joko sairaalloisen ( siis oikeasti lääketieteellisesti sairaan lihavia ) lihavia naisia tai todellisuudesta jollakin tavalla pahasti irallaan. Naisen ei tarvitse olla kuin TERVE, lisääntymiskykyinen ja sen verran sosiaalinen, että päästää miehen lähelle, niin hän saa tasan taatusti Suomessa seksiä ja pari suhteen.

Tämän näkee deitti-saiteilla. Ihan kuka tahansa nainen, joka ei ole SAIRAS, saa kymmeniä ellei satoja vastauksia ja ehdotuksia. Tätä voi jokainen sukupuolesta riippumatta kokeilla. Kun taas hyvännäköinenkin normaali mies joutuu vonkaamaan, jotta saa deittilaariinsa edes yhden vastauksen.

Ja markkinoiden tilanteen näkee myös siitä, että naisten ilmoitusviestit ovat lähes miehiä halveksivia ja ilkeämielisiä. Kuten yhden toisen tutkimuksen tehnyt asiaa valaisia, naiset uskovat istuvansa kultakasan päällä. He määräävät kuka saa harrastaa seksiä ja kuka ei.

Ja jos joku nyt valittaa, että miksei sovinistille kelpaa lihava nainen, niin en voi kuin vastata, että biologia määrittää meidän miestenkin halujen kohteet, ei järki. On miehiä, jotka pitävät nimen omaan lihavista, mutta ilmeisesti heitä ei riitä kaikille.

ilman naista

Kun miestä/ miehen suuntautumista määrittää biologia - ok, luonnollinen juttu.
Kun naista, nainen on "pilallinen", oikullinen, ronkeli, "emansipoitu" tms.
Naurattaa. Ja itkettää.

Soisi löytävänsä

Aivan oikein. Olisin minäkin kovin kiinnostunut parisuhteesta ja seksistä, mutta deittikumppanini ovat olleet kaikki aivan kummallisia. Puolella oli hirveän iso kaljamaha, muutamat olivat uskomattomia ruikuttajia (sellaisia kuin tässäkin keskustelussa) ja loput negatiivisia ja pelokkaita. Pitäisikö minun alkaa hoivata ja rohkaista heitä? En minä sänkyyni mitä tahansa ota, vaikka olenkin 55: vähän pitää olla komeutta, älyä ja normaalia keskustelutaitoa. Minulla kun on hyvä elämä näinkin.

Hilmamarjaana

Toivottavast ei ole oma blogisi. Ei ainakaan itse sivustossa ole mitään tyyliä, lähinnä sattuu silmään. Ei tuollaselta yksisarvisen yrjöltä näyttävältä sivulta pystynyt edes mitään lukemaan.

opetelkaa tekemään sivut ennen kun nettiin mitään laitatte

"Ottaen huomioon, että naissinkkujen osuus on paljon suurempi kuin miessinkkujen, miten ihmeessä tämä sinkkuus on lähinnä muka miesten ongelma."

Et vissiin lukenut kovin tarkkaan tai et vain muuten ymmärrä? Jos on kymmenen miestä ja kymmenen naista. Kaikista kymmenestä naisista kymmenen on kiinnostunut kolmesta miehestä. Joten nämä 3 miestä voivat olla parhaaksi katsomiensa naisten kanssa tai kuksia kaikkia kymmentä(, jonka jälkeen kaikki 10 eivät ehkä enää halua näitä kolmea mutta se on nyt sivuseikka). Jäljellä olevat 7 miestä olisivat valmiita ottamaan jonkun näistä jäljellä olevasta 7 naisesta mutta heistä vain kaksi tyytyy valitsemaan miehensä jäljellä olevien miesten ryhmästä. Jäljellä on siis 5 miestä, jotka olisivat valmiita valitsemaan kenet tahansa näistä jäljellä olevista miehistä mutta jäljellä olevat naiset ovat vain kiinnostuneet niistä 3 alfaurosmiehestä, joilla on heidän toivomansa ominaisuudet. Voihan sitä tietenkin ajatella, että naisilla on ongelma, koska täydellisiä miehiä ei ole tarpeeksi, mutta tiivistettynä ajatus on siis se, että miehillä on ongelma, koska tarjonta on suurempi kuin kysyntä. Mies tarjoaa Ladaa, nainen tahtoo mersun. Onko selvä?

Minä en sano, että asia on niin kuin Laasanen sanoo. Jos aletaan ihan palikkamatematiikalla laskea, että miksi naissinkkuja on enemmän kuin miessinkkuja, syy on varmastikin siinä, että A) naisia on enemmän kuin miehiä tai B) joillakin miehillä on useampi nainen, joka on mielestäni epätodennäköisempää. Kysymys onkin seuraava: miksi nämä vähät miehet eivät ole varattuja, jos heitä on vähemmän kuin naisia? Jos Laasasta uskotaan, nämä miehet eivät kelpaa naisille, mutta mahdollisuushan on myös se, että nämä naiset eivät kelpaa miehille. Itse miehenä ja suurimman osan elämästäni sinkkuna oltuani, olisin taipuvaisempi uskomaan Laasasta mutta toisaalta mielipiteeni subjektiivinen, ja jos tarkkaan ajattelen, voisin mahdollisesti olla parisuhteessa, jos kelpuuttaisin kenet tahansa. Se on varma, että kriteerit eivät ole samat läpi elämän. Ja seksikumppanin haussa ei päde aivan samat kriteerit kuin elämänkumppanin haussa.

"Naiset eivät myöskään saa välttämättä yhtään vastausta ihan asiallisiin nettideitti-ilmoihinsa, jos ikää on yli 30. Koska kaikki miehet komeasta adoniksesta surkeimpaan ruippanaan vonkaavat sitä samaa parikymppistä misukkaa." Melko raskas olettamus. Jos tämä pitää paikkansa, olettaisin kuitenkin, että motiivit ovat vähän erilaiset +30-vuotiaalla naisella ja näillä miehillä. Em. nainen todennäköisesti hakee seuraa ja miehet seksiä. Ja ihan oikeasti ne deittipalstoilla roikkujat tuskin ovat kattava otos koko väestöstä.

JarJar

En vähättele kuvattua ilmiötä, mutta haluan huomauttaa, että eivät myöskään kaikki naiset kelpaa miehille. Ulkonäkövaatimukset ovat kovat; vähemmän ihanteeseen sopivaa naista saatetaan kyllä lähestyä seksin merkeissä, mutta ei siitä tyttöystävää haluta. Näin kärjistäen.

Itse kuulun näihin "ATM-naisiin" - olen vähän päälle kakskymppinen, koulutettu ja luonteeltani taiteellinen, mutta en kyllä mitenkään poikkeuksellisen viehättävä. Kun ei meikkaa, kasvonpiirteet ovat tavalliset ja kroppakin on suht tasapaksu (lue: ei tissejä), niin ei kyllä flaksi käy. Varsinkaan jos toivoo liikoja kuten minä: haluan raittiin itseni ikäisen miehen. No, raittiiden miesten markkina-arvo on korkeampi kuin minun. Ei siitä kannata katkeraksi ryhtyä, elämä nyt vaan ei ole aina reilua.

Jos tosiaan haluaisin miehen, olisi joustettava: joko huolittava 20-30 vuotta itseä vanhempi mies tai sitten sellainen, joka juo alkoholia. Sellaisille havaintojeni mukaan kelpaan. Kun kuitenkin olen nirso, en ole valmis tinkimään iästä tai raittiudesta. Siispä jään yksin.

Ja joo, irtoseksiä toki saisi jos ei olisi nirso kumppanin suhteen. Paha vain, että en kaipaa seksiä yksinään vaan osana suhdetta. Tuntemattoman kanssa puuhastelu ei vaan sytytä.

Tadam

Itse näkisin asian niin, että nuo ulkonäkövaatimukset menisivät juurikin päinvastoin, eli haetaan mahdollisimman "näyttäviä" kaatoja, mutta parisuhteeseen kelpuutetaan myös vähemmän näyttävä yksilö kunhan vain sydän on kultaa.

plz

Vastaanpa tuohon että nuoremmissa ikäluokissa joskus tilastoja kattoneena miehiä on enempi ja vanhemmissa päinvastoin

KingMichael

Tarkistin tuon miesten ja naisten lukumäärän vuoden 2010 tilastokeskuksen raportista.0-4 vuotiaat pojat 152197,0-4 tytöt 145917
Pojat 5-9 147367,tytöt 140419
pojat 10-14 154256,tytöt 148167
pojat 15-19 170583,tytöt 164053
miehet 20-24 165988,naiset 158484
miehet 25-29 177022,naiset 167612
miehet 30-34 173572,naiset 164398
miehet 35-39 158921,naiset 151847
miehet 40-44 182143,naiset 176611
miehet 45-49 191110,naiset 187231
miehet 50-54 189311,naiset 188726
miehet 55-59 192402,naiset 195763
miehet 60-64 194857,naiset 202029
miehet 65-69 122578,naiset 135741
miehet 70-74 101250,naiset 123793
miehet 75-79 74193,naiset 105478
miehet 80-84 49230,naiset 89487
miehet 85-89 21357,naiset 55583
paapat 90+ 6730,mammat 25021
Ainakin voi lohduttautua sillä että vanhemmiten ei oo naisista pulaa.

KingMichael

Niinpä äijät opetelkaa tyydyttämään se nainen,mieluummin jopa niin että laukee jäljessä,ei oo tosiaan sitten mitään hätää.Ja jos ei kovasta yrityksestä onnistu,suosista jatkakaa seuraavaan.
On SUOMI väärällään 50-70 vuotiaita kiimaisia naisia varsinkin viidenkympin hujakoilla olevat ovat aivan hulluja seksipetoja.

KingMichael

Ei tosiaan kiinnosta sellaset naiset jotka miesporukan komeinta pintaliitäjää jahtaa,hyi vittu sentään.Aivan satavarmasti miehet nimenomaan vonkaavat sitä asiallisen ilmoituksen jättänyttä naista.

KingMichael

Ei oo naisia pyörimässä jaloissa kun ei ole rahaa riittävästi. Enkä viitsi naisten saannin takia kouluttautua lisää/yrittää vaihtaa parempipalkkaiseen.

Qoose

Sivut