Muokkaa

FEM-hanke tarjoaa neuvontaa virolaisille

FEM-projektin logon on suunnitellut opiskelija Melidana Reek.

FEM-projektin rahoittaja on Central Baltic -ohjelma.

FEM-hanke järjestää ryhmätoimintaa ja neuvontapalvelua virolaisille Turussa, Helsingissä ja Tallinnassa.

FEM keskittyy Suomeen muuttaneiden virolaisnaisten kysymyksiin ja vahvistaa näiden naisten yhteisöjä. Paikallisiin asukkaisiin verrattuna maahanmuuttajat ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti heikommassa asemassa ja kohtaavat enemmän haasteita, joita he eivät usein kykene ennakoimaan. Tämä projekti lähestyy aihetta erilaisten käytännöllisten ja ihmisläheisten toimintojen kautta hahmottaen maahanmuuttajanaisten keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia ja ratkoen sitten niitä yhteisöllisen vertaistukitoiminnan kautta. Hanke toteutetaan Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa. FEM (Female Estonian Migrant) -hanke on  Central Baltic -ohjelman rahoittama, ja siinä ovat ovat mukana Varsinais-Suomen Viro-keskus ry (Turku), Suomen Viro-yhdistysten liitto ry (Helsinki) ja Eesti Seltside Koda (Tallinna).

Kohderyhmät ovat Suomessa jo asuvat ja työskentelevät virolaisnaiset ja myös ne virolaisnaiset, jotka vasta suunnittelevat muuttoa Suomeen. Toimintaa järjestetään valitsemalla kolme ryhmää naisia (Turussa, Helsingissä ja Tallinnassa) hanketoimintaan osallistuviksi vertaisryhmiksi. Hanke käyttää vertaisneuvontatekniikkaa, joka mahdollistaa tiedon sekä emotionaalisen, käytännöllisen ja sosiaalisen tuen antamisen osallistujille. Kysymyksistä ja ongelmista keskustellaan yhdessä. Vertaisryhmien kokoontumisissa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja hyviä suhteita naisten välillä ja autetaan heitä kommunikoimaan ja jakamaan asioita toistensa kanssa myös tulevaisuudessa.

Projektin toimintaan kuuluu vertaisryhmien kokoontumisten järjestäminen koko projektin ajan sekä walk-in -infopisteet jotka toimivat Turussa ja Helsingissä.

Naiset ovat FEM-projektin tärkein kohderyhmä, koska usein koko perheen hyvinvoinnista huolehtiminen on äidin vastuulla. Tilanne voi olla hyvin haastava, kun koko perhe on muuttanut esimerkiksi isän työn vuoksi Suomeen, uusi työ ja samalla kielenoppiminen uudessa ympäristössä voi viedä toisen huoltajan kaiken ajan ja energian. Suomeen muuttaneiden joukossa on myös paljon yksinhuoltajia, joille tilanne on vielä raskaampi.

- Yksinäisyys on tyypillinen ongelma vieraaseen ympäristöön muuttaneille, oli perhetilanne millainen tahansa. Sukulaiset ja vanhat ystävät ovat kaukana. Se vaikeuttaa erityisesti lapsiperheiden elämää paljon, kun ei olekaan lähellä ketään jolta pyytää apua. Tällaisessa tilanteessa vertaisryhmään osallistuminen antaa merkittävää tukea, toteaa Viro-keskuksen toiminnanjohtaja Kirsi Äyräs, joka toimii Turussa FEM-projektin koordinaattorina.

 

 

* FEM-projekti järjestää vertaisryhmätoimintaa, jossa ideana on jakaa kokemuksia ja tietoa sekä samalla tarjota sosiaalista tukea virolaisille maahanmuuttajille. Erityisesti hankkeen kohderyhmänä ovat naiset, koska he usein ovat maahanmuuttajina haavoittuvammassa asemassa ja kohtaavat ongelmia, joita on vaikea ennakoida. 

* Virolaisille Turun seudulle muuttaneille naisille tarkoitettu vertaisryhmä kokoontuu monenlaisen mukavan yhdessätekemisen merkeissä, ohjelman suunnittelussa kuullaan ryhmän omia ideoita ja toiveita. Keväällä 2017 toivottuna teemana käsityöt, ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 18 Viro-keskuksen toimistolla. Kysy lisää ja tule rohkeasti mukaan! Ohjaajana FEM-projektin mentori Ülle Priks.

* Turussa FEM-infopiste toimii Viro-keskuksen tiloissa, ja se on tarkoitettu kaikille virolaisille maahanmuuttajille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Info palvelee viron kielellä. Infopisteeseen voi tulla aukioloaikoina (arkisin klo 9-15) paikalle ilman ajanvarausta. Tervetuloa kysymään, etsimme yhdessä vastauksia kaikenlaisiin suomalaisen yhteiskunnan kysymyksiin. Kaikkiin tilanteisiin ei ole nopeaa ja yksiselitteistä ratkaisua, joka löytyisi "suoraan apteekin hyllyltä", mutta FEM-infopisteen työntekijät syventyvät asiaan, ovat tueksi asian selvittämisessä ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin oikeiden viranomaisten luo.
 

Varsinais-Suomen Viro-keskus

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on kaikille avoin kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Suomen ja Viron yhteyksiä niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin välillä. Turun Vanhalla Suurtorilla sijaitseva yhdistyksen toimisto palvelee myös Viron kunniakonsulaattina. 

 
Lisätietoja: www.viro-keskus.fi