Turun lähiöissä omat erityispiirteensä

Turun eri lähiöillä, kuten kuvan Varissuolla, on omat erityispiirteensä. Tuoreen selvityksen mukaan lähiöiden merkitystä on alettu viime aikoinaan ymmärtämään aiempaa paremmin.

Teemu Nurmi

Turun lähiörakennustenkin arkkitehtuurissa omat erityispiirteensä. Tämä selviää Jimi Antikaisen tuoreesta selvityksestä.

Lähiö on Turussa yleisin asuinaluetyyppi, sillä 40 prosenttia turkulaisista asuu lähiössä. Ympäristö- ja kaavoitusvirasto on laatinut selvityksen Turun lähiörakennusten arkkitehtonisista ominaispiirteistä.

Selvityksestä ilmenee, että lähiöarkkitehtuuri ei ole yksipuolista, vaan nähtävissä on ajallisia, paikallisia ja suunnittelijakohtaisia erityispiirteitä. Turun lähiöiden rakentaminen alkoi Patterinhaasta ja Iso-Heikkilästä 1950-luvulla. 1960-luvulla käynnistyi muun muassa Hurttivuoren, Vienolan ja Uittamon rakentaminen. Aluerakentaminen huipentui 1970-luvun puoliväliin tultaessa, minkä jälkeen rakentamisen painopiste siirtyi kaupunkirakenteen täydentämiseen.

Nykyisin lähiöiden kulttuuriset ja maisemalliset arvot ovat tulossa yhä tärkeämmiksi. Aikaisemmin anonyymeinä pidetyt lähiöt ovat muuttuneet kotiseuduiksi, joilla on oma identiteetti ja tunnistettavat ilmeensä. Erityispiirteiden tunnistaminen on tärkeä osa lähiöiden uudistamisen suunnittelua. Nyt valmistunut selvitys palveleekin erityisesti julkisivukorjausten suunnittelua ja kaupunkikuvaan liittyvää arviointia.

Turun yleiskaavatoimistossa työskentelevän Jimi Antikaisen selvityksessä ovat mukana Turun lähiöt 1980-luvulle saakka. Pääpaino on 1960–1970-lukujen tuotannossa.

toimitus