Turussa kännätään muuta maata enemmän

Alkoholi maistuu turkulaisille.

Arkisto

Turussa käytetään yhä enemmän alkoholia kuin maassa keskimäärin. Kun alkoholinkulutus Suomessa vuonna 2011 oli 10,1 litraa asukasta kohden, turkulaiset joivat kymmenen prosenttiyksikköä keskiarvoa enemmän.

Korkea alkoholinkulutus näkyy konkreettisesti myös Turun kaupungin päihdepalvelujen tilastoissa. Turku käytti viime vuonna reilut 11 miljoonaa euroa päihdepalvelujen järjestämiseen. Summa on noin 1,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

– Päihdehuollon omien ja ostettujen asumispalveluiden sekä kuntoutumishoitojen kustannukset nousivat huomattavasti vuonna 2011. Asumispalveluiden korotus oli noin 680 000 euroa ja kuntoutushoitojen 420 000 euroa, toteaa ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Minttu Ojanen Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen terveyden edistämisen yksiköstä.

 Myös katkaisuhoitopalveluihin käytettiin noin 415 000 euroa edellistä vuotta enemmän.

Turun päihdepalvelujärjestelmä on pysynyt pääpiirteissään ennallaan. Pieniä muutoksia palveluihin hakeutumisessa kuitenkin tapahtui.

Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste Millin asiakasmäärä nousi 42:lla edelliseen vuoteen verrattuna ja jaettujen ruiskujen määrä nousi 60 000:lla. Päihdepsykiatrian poliklinikan asiakasmäärä nousi edellisestä vuodesta 75:llä. Lasten ja nuorten nuorisopoliklinikalle kannabiskokeilujen vuoksi ohjautuneiden määrä kasvoi 66,7 prosenttia.

toimitus