Päiväkodeissa testataan meluliikennevaloja

Esikoululaiset Heta ja Cecilia keskittyvät Nummenpuistokadun päiväkodissa rauhalliseen leikkiin ja meluliikennevalo taustalla näyttää vihreää.

Henriikka Eloluoto

Kaikki äidit ja isät tietävät, että innostuneista lapsista lähtee ääntä. Kun lapsia on koolla parikymmentä, äänitaso on jo melkoinen.

Vaikka kyse on iloisesta melusta, melu on silti rasittavaa ja saattaa aiheuttaa jopa tinnitusta tai kuulonalenemaa. Työsuojelulain mukaan työpaikalla on käytettävä kuulosuojaimia, jos melutaso ylittää jatkuvasti 85 desibeliä. Varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen sanoo, että päiväkodeissa 85 desibelin rajapyykki ylittyy ajoittain, mutta ei jatkuvasti.

– Meluongelma ja sen vaikutus on silti tiedostettu.

Turussa päiväkotien meluongelmaan on reagoitu monella tavalla. Uusin keino ovat meluliikennevalot, joita kaupunki tilasi toukokuussa kymmenen koekäyttöön. Meluliikennevalot on toimitettu kesän aikana päiväkoteihin ja palautetta niiden käytöstä kerätään syyskuussa.

– Toimitimme meluliikennevalot yksiköihin, joissa melu on ollut erityinen ongelma. Päiväkotitilathan ovat hyvin erilaisia ja myös lapsiryhmät ovat erilaisia, Hauninen toteaa.

Meluliikennevalo reagoi voimakkaaseen ääneen. Kun melutaso on liian kova, liikennevalo antaa äänimerkin ja näyttää punaista valoa.

– Se on pedagoginen väline, joka on suunniteltu lapsia varten. Ajatuksena on, että lapset itse oppisivat sääntelemään ääntä.

Meluliikennevaloja on käytössä päiväkodeissa myös muualla Suomessa ja niistä on saatu myönteisiä kokemuksia.

Työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen korostaa, ettei melusta huolehtimista voi jättää kuitenkaan vain lasten käyttäytymisen varaan. Turussa on paljon päiväkotitiloja, joissa akustiikkaa pitäisi parantaa.

– Päiväkotien suurin rakennusbuumi Turussa oli 70-luvulla. Silloin akustiikkalevyjä laitettiin vain kattoon. Tämänpäiväisen tiedon mukaan kaikua syntyy myös alempana ja akustiikkalevyjä tarvittaisiin myös seiniin.

Päiväkotiryhmiä on sijoitettu myös tiloihin, joita ei ole alun perin edes suunniteltu lapsiryhmien käyttöön. Esimerkiksi Hirvensalossa Pitkäpellonkadun päiväkoti toimii kaupan entisissä tiloissa.

– Tila on avoin ylös saakka ja hallimainen. Siellä on tehty nyt suunnitelmia tilojen muuttamiseksi päiväkodin toimintaan paremmin sopiviksi. Millään muutamalla akustiikkalevyllä tilannetta ei kuitenkaan korjata, vaan kattoa täytyy laskea alemmas ja väliseiniäkin rakentaa. Remontointi vaatii suunnittelua, on aikaa vievää ja kallista, Hauninen toteaa.

Hän sanookin, että lopulta kyse on rahasta. Työsuojelu, työterveyshuolto ja tilaliikelaitos olisivat valmiit remontoimaan päiväkoteja, mutta korjaukset vaativat rahaa.

– Tiloja on paljon ja rahapula ikuinen.

Varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen sanoo, että päiväkotiremonttien ja uudisrakentamisen yhteydessä myös meluasiat otetaan huomioon.

– Melutasoon voidaan vaikuttaa myös toiminnallisesti, kun toimintaa eriytetään enemmän pienryhmiin.

Hauninen kertoo, että esimerkiksi erityisryhmissä käytössä on myös kuulosuojaimia.

– Ei mitään traktorimiesten suojaimia, vaan sellaiset pienet napit, jotka pehmentävät teräviä ääniä. Niitä ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, mutta joissain tilanteessa kuulosuojaimia voi käyttää.

Työsuojeluvaltuutettu muistuttaa kuitenkin, että melun kokeminen kuormittavana on myös yksilöllistä.

– Päiväkotiemme henkilökunnan keski-ikä on melko korkea, yli 45 vuotta. Mitä vanhempi ihminen, sitä herkemmäksi melulle tulee. Mutta rasittaahan melu, se on ihan selvä asia.

Käyttäjän Teija Uitto kuva
Teija Uitto