Lastensuojelun työpaineet ovat hurjat Turussa

Aina viranomaisapua ei tarvita. Jos esimerkiksi yksinhuoltajaäiti uupuu, vaikka naapuri voi tarjota lastenhoitoapua.

Krista Rintala

8-vuotiaan surmasta alkanut keskustelu jatkuu kiihkeänä. Nyt tutkitaan, onko Helsingin lastensuojelu rikkonut virkavelvollisuutensa, kun tyttö annettiin isälle lukuisista lastensuojeluilmoituksista huolimatta.

Turun sosiaalitoimen avohuollon toimistopäällikkö Minna Virta on tyytyväinen, että tapaus tutkitaan läpikotaisin.

– Kaikki kuuluu selvittää, ovatko viranomaiset jättäneet jotain tekemättä tai tehneet liian vähän.

Turussa lastensuojelun työkenttä ei ole yhtään ei ole sen helpompi kuin Helsingissä. Kuusikkokunnista Turun sosiaalityöntekijöillä oli vuonna 2010 kaikkein eniten lapsia vastuullaan. Yhdellä sosiaalityöntekijällä oli keskimäärin 112 lasta.

Turussa on lisätty resursseja, mutta samanaikaisesti myös lastensuojeluilmoituksia tulee yhä enemmän.

– Kun vuonna 2006 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 3898, viime vuonna ilmoituksia tuli 5866. Ilmoitusten suurin yksittäinen syy on vanhempien tai lapsen päihteiden käyttö, palvelujohtaja Sirpa Kuronen toteaa.

Myös lastensuojelun piirissä olevien lasten määrä on kasvanut. Vuonna 2006 lastensuojelun virkavastuulla oli 2088 lasta, viime vuonna 2851. Huostaanottojen määrä on moninkertaistunut. Kun vuonna 1991 huostaanottoja tehtiin Turussa 24, viime vuonna niitä kertyi 84.

Lastensuojelun työ on myös yhteiskunnallisten muutosten seurauksena muuttunut yhä haastavammaksi.

– Onhan se haastavaa arvioida, mitä lapselle kotona voi tapahtua. Vastuu on suuri. Kuka pystyy joka hetki takaamaan, että lapsi on turvassa. Me voimme vain mahdollisimman hyvin kartoittaa riskejä ja antaa tukea vanhemmille ja lapselle sekä viime kädessä sijoittaa turvattoman lapsen pois kotoa, Virta kuvailee sosiaalityöntekijöiden työtä.

Työ onkin henkisesti raskasta. Työntekijöiden vaihtuvuus on ajoittain suurta ja sijaisuuksiin on vaikea saada ihmisiä. Virran mukaan tällaisessa työssä työntekijöiden pysyvyys olisi tärkeää, sillä perheiden asioihin ei voi muuten paneutua.

Turussa lastensuojelun haasteisiin on pyritty vastaamaan:

– Olemme pyrkineet panostamaan avohuoltoon. Vuoden alussa Nuorten vastaanottokodin toiminta siirrettiin Mäntymäen perhekeskukseen ja yksiköstä tuli Lastensuojelun intensiivinen perhetuki. Tällä toiminnalla yritetään siirtää painopistettä yhä enemmän perheisiin ja kotona tehtävään tukityöhön.

Pernoon lisättiin heinäkuussa kaksi sosiaalityöntekijää, lastensuojelun intensiiviseen perhetukiyksikköön on lisätty viisi perheohjaajaa ja ensi vuodeksi palkataan jälleen viisi uutta. Ensi vuonna on tarkoitus vakinaistaa viisi tilapäisen sosiaalityöntekijän vakanssia sosiaalipäivystykseen.

– Avioerojen huoltajuus- ja tapaamisoikeuksien olosuhdeselvitykset on tarkoitus siirtää pois avohuollon sosiaalityöstä, jotta resursseja jäisi enemmän lastensuojelutyöhön, Virta kertoo.

Lastensuojelun toiminta vaatii kuitenkin myös rahaa. Virta toivoo, että päättäjät muistaisivat sen ensi vuoden budjetissa.

– Lastensuojelun piirissä olevat lapset ovat kaikkein turvattomimpia. Jos isä ja äiti eivät huolehdi lapsista, niin se on viranomaisen tehtävä ja viranomainen tarvitsee siihen resursseja ja varsinkin sosiaalityöntekijöitä.

Käyttäjän Teija Uitto kuva
Teija Uitto