Luovasta lukutaidosta työpaja

Turussa järjestetään 2.–6. kesäkuuta kansainvälinen työpaja Creative Literacy – Luova lukutaito. Elinikäisen oppimisen ohjelman Suomen toimisto, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on myöntänyt Turun kaupunginkirjastolle apurahan Grundtvig -työpajan järjestämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuskäytäntöjen parantuminen sekä osallistujien monilukutaitoon liittyvän ammattitaidon kehittyminen. Työpaja toteutetaan Turun kaupunginkirjaston, Turun Naiskeskus -yhdistys ry:n, Kaarinan ja Raision kaupunginkirjastojen sekä Raision aikuiskoulutuskeskus Timalin yhteistyönä.

Sujuva ja syvällinen lukutaito sisältää monenlaista osaamista. Creative Literacy -hanke pyrkii tavoittamaan aikuisten maahanmuuttajien kouluttajia, ohjaajia ja tukijoita, jotka haluavat kehittää ja käyttää luovia menetelmiä maahanmuuttajien kielitaidon tukemiseksi.

Kesäkuisen työpajan ulkomaalaiset osallistujat on valittu hakemusten perusteella. Osallistujia on yhteensä 12, kahdeksasta EU -maasta sekä Turkista. Kaikki osallistujat toimivat tavalla tai toisella maahanmuuttajien kielitaidon parissa. Ulkomaalaisten osallistujien lisäksi workshopiin on kutsuttu kuusi suomalaista osallistujaa.

toimitus