Turun joukkoliikenne reippaassa kasvussa

Turun paikallisliikenteen matkamäärä kasvoi viime vuonna yli 600 000:lla. Turussa on nyt kirjattu kasvua jo kolmena perättäisenä vuotena.

Yhteensä viime vuonna tehtiin Turun paikallisliikenteen busseissa yli 21 miljoonaa matkaa. Yhdeksi syyksi matkamäärien kasvuun nähdään aikataulutiedotuksen tehostuminen. Pysäkkikohtaisia sähköisiä aikataulunäyttöjä lisättiin viime vuonna tuntuvasti. Myös bussikalusto jatkoi uusiutumistaan. Lisäksi parannettiin muun muassa linjojen 32 ja 42 vuorotarjontaa.

toimitus