Tältä näyttää Turun vuosi 2015

Mein Schiff 4 luovutetaan tilaajalleen ensi keväänä. Myös MS5:n tuotanto on aloittanut.

Meyer Turku

Aleksi Randell, Turun
kaupunginjohtaja:

1. Kuntatalous ja myös Turun talous tulevat vielä ensi vuonna kehittymään valitettavasti vaikeampaan suuntaan. Tehdään töitä sen eteen, että hyvät uutiset elinkeinoelämästä lisääntyvät ja erittäin korkealla tasolla oleva työttömyysaste alkaisi selvästi laskea. Tätä käännettä odotetaan vuoden 2015 aikana.

2. Suurin hanke on sote-uudistuksen valmistelu jos lakiesitys ensi keväänä hyväksytään eduskunnassa. Enemmän kyllä odotan kaupungin kärkihankkeiden käynnistämistä tänä vuonna laajassa yhteistyössä laaditun ja valtuuston hyväksymän uuden strategian pohjalta.

3. Pitäisi tunnustaa se, että koko maan menestyksen kannalta suurten kaupunkiseutujen rooli on keskeinen ja purkaa vanhakantainen aluepoliittinen vastakkainasettelu. Terve kasvu ja työllisyys edellyttää merkittäviä panostuksia infrastruktuurin saattamiseen tämän päivän tasolle. Yhdeksi valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi tulisi ottaa ”tunnin juna” Helsingin ja Turun välille, joka tekisi koko Etelä-Suomesta yhden työssäkäyntialueen.

Jaana Mäkikalli,

Turun kauppakamarin

yhteyspäällikkö :

1. Näin monen kituvuoden jälkeen toivon, että Turun seudun talous ja työllisyys kehittyvät positiiviseen suuntaan. Uskon, että telakan positiivinen vire kertautuu muillakin aloilla, ja luo kasvua myös muualla kuin telakan alihankintaverkostossa. Positiivisia uutisia onkin jo saatu: esimerkiksi IF:n asiakaspalvelukeskuksen keskittäminen Turkuun.

2. Turun kauppakamarin pitkäaikainen huolenaihe on Turun ydinkeskustan kehittäminen ja siihen kuuluu oleellisena osana Toriparkki. Haluamme, että asiassa viimein päästään etenemään ja työt aloittamaan, vaikkei hanke varsinaisesti kauppakamarin olekaan.

3. Suomi tarvitsee investointeja sekä sisäisiä että kansainvälisiä Suomeen suuntautuvia. Töitä näiden investointien eteen täytyy tehdä hartiavoimin, koska vain niin saadaan luotua uusia työpaikkoja.

Kimmo Puolitaival,
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja :

1. Teollisuuden rakennemuutoksen vaikutukset heijastuvat pitkittyvinä työttömyysjaksoina vielä muutaman vuoden ajan, mutta positiivisia signaaleja on myös näkyvissä. Erityisesti meriteollisuuden odotetaan kääntyvän kasvuun. Lääketeollisuudessa Turku pysynee edelleenkin kärkisijoilla tuotelanseerausten osalta Eurooppassa. Cleantech ja biotalous ovat uusia kasvualoja.

2. Valtatie 8 nelikaistaistushanke Raisiosta Nousiaisiin. Se parantaa työmatkaliikenteen sujuvuutta sekä elinkeinoelämän kuljetuksia lounaisrannikon tärkeisiin satamiin. Lisäksi panostamme näkyvästi biotalouden ja resurssitehokkuuden tarjoamien markkinamahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä alueellisten yrityspalvelujen tehostamiseen yhteistyössä kuntien ja korkeakoulujen kanssa.

3. Elinkeinoelämän kotimaisten investointien nopealle kasvulle on luotava hyvät edellytykset ja perusväylänpidon rahoitus on nostettava elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvaavalle tasolle. Nyt liikutaan riskirajoilla.

Jari Aalto, Meyer Turun
telakan pääluottamusmies :

1. Kun Mein Schiff 4 luovutetaan toukokuussa, se tietää alihankkijakentälle väliaikaista notkahdusta, mutta Turun telakka pääsee täystyöllisyyteen kesän jälkeen. Eli telakka työllistää kaikki 1400 työntekijäänsä. Se vaikuttaa koko Turun talousalueeseen piristävästi, kun näin suuri joukko työllistyy.

2. Ehdottomasti Mein Schiff 4:n luovutus voitollisena.

3. Hallituksen pitää muistaa, että vientiteollisuus tuo Suomeen rahaa, jolla kaikkea muuta hoidetaan. Ettei tietoisesti heikennetä vientiteollisuuden näkymiä. Ay-ihmisenä olen kokenut nykyhallituksen puheet pelottavina. Toivon, että uudella hallituksella on malttia, eivätkä hallitus ja eduskunta ala tehdä päätöksiä, jotka aiemmin on tehty kolmikantana.

Käyttäjän Teija Uitto kuva
Teija Uitto