Turun AMK:lle 170 000 euron lahjoitus syöpäkeskus-tutkimushankkeeseen

Työsuojelurahasto on myöntänyt Turun ammattikorkeakoululle noin 170 000 euroa Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus -tutkimushankkeen toteutukseen.

Hankkeessa edistetään moniammatillista syövän hoidon osaamista. 

Kolmivuotinen hanke toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun, Läntisen syöpäkeskuksen (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

– Perusolettamus on, että moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen lisääminen edistää työhön sitoutumista, työssä jaksamista ja työhyvinvointia, hankkeen vastuututkija TtT, lehtori Virpi Sulosaari Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Hoidon asiantuntijoiden työhyvinvointi on oleellinen osa ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Työntekijöille vetovoimainen syöpäkeskus tarjoaa siten myös parasta hoitoa potilaalle.

 

Syksyllä 2017 käynnistyvän hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tulevaisuuden syöpäosaamisen huippukeskuksille, joissa tarjotaan asiakaslähtöisiä palveluja ja kehitetään hoidon laatua. Hankkeessa tutkitaan moniammatillista yhteistyötä ja ammatillista voimaantumista Läntisen syöpäkeskuksen yksiköissä (Turku, Pori, Vaasa).

Kohderyhmään kuuluvat yksiköiden kaikki terveydenhuollon ammattilaiset; lääkärit, sairaanhoitajat, röntgenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja kuntoutusohjaajat sekä heidän esimiehensä.

Tutkimushanke on osa Terveyskampus Turku -yhteistyötä, jossa ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia. Tavoitteena on kehittää kampuksella perinteiset tieteenalarajat ylittävää osaamista, joka vastaa sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteita.

 

Käyttäjän Annastiina Lehtonen kuva
Annastiina Lehtonen