Turku Energian tontille tulossa runsaasti asuntoja – myös näköalaravintola suunnitteilla

Havainnekuva

Sigge Oy

Turku Energian tontille laaditaan asemakaavanmuutos, jonka koko on noin 2,85 hehtaaria. Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Amiraalistonkatu, idässä Stedingkinkatu, etelässä Linnankatu ja lännessä Linnanmalmin katuaukio. 

Suunnitelman pohjana on arkkitehtikilpailun voittanut Sigge Oy:n ”Rasteri”. Suunnitelmia on kilpailuvaiheen jälkeen jatkojalostettu ja kaavaluonnos on laadittu sen pohjalta

Muutoksella parannetaan korttelin toimivuutta ja elinvoimaa, tuodaan lisää asuntoja sekä eheytetään kaupunkikuvaa. Tavoitteena on kokonaisuus, jossa vanhojen voimalarakennusten innovatiivinen uusiokäyttö yhdistetään uusien asuinrakennusten rakentamiseen.

Alueelta puretaan Turku Energian konttori-, kunnossapito-, sähkötuotanto sekä ruokahuoltorakennukset. Lisäksi raitiovaunuhallien vierestä Amiraalistonkadun puolelta puretaan vanha matala rakennus.

Tilalle rakennetaan Linnankadun, Stedingkinkadun ja Amiraalistonkadun väliselle alueelle uudet katuja rajaavat kerrostalot. Rakennusten ja pihakannen alle sijoittuvat autopaikoitustilat aputiloineen. Kannen päälle rakentuva asuinalue on suunniteltu niin, että vaiheittainen rakentaminen on mahdollista. Katolle sijoittuu modernit kaupunkivillat kehysmäisin parvekkein.
Osa autopaikoista sijoitetaan uuteen pysäköintitaloon Amiraalistonkadun varteen.

Korttelin halkaisee Amiraalistonkadulta alkava kävely- ja pyöräilyraitti jatkuen aukioiden kautta Linnankadulle. Raitin yhteyteen rakennetaan molemmin puolin pistetalot, jotka rajaavat aukiota ja luovat miellyttävän mittakaavan. Alakerroksiin voidaan sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä muita aputiloja.

Asuinrakennusten arkkitehtuurissa on pyritty tehdasmaiseen loft-henkeen moderneilla teemoilla. Julkisivut on käsitelty punaruskealla käsin lyödyllä tiilellä mikä luo mielleyhtymän vanhaan tehdasmiljööseen.

Luonnoksessa on kaupunkikuvallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokkaina rakennuksina esitetty säilytettäväksi Turku Energian voimalarakennukset Linnankadun varrella (vanha voimalarakennus 1920-luvulta sekä kattila- ja turbiinihallit 1960-luvulta). Myös pieni tornimainen rakennus joka sijaitsee turbiinihallin ja Turku Energian hallintorakennuksen välillä on esitetty säilytettäväksi.

Lisäksi raitiovaunuhallit suojellaan kaupunkikuvallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokkaana rakennuskokonaisuutena.
Vanha voimalarakennus on tarkoitus säilyttää nykykäytössä, eli museo- ja näyttelyrakennuksena. Turbiini- ja kattilahalleista on tarkoitus tehdä ns. hybridirakennus, johon voidaan toteuttaa niin toimisto-, liike- kuin asuintiloja. 

Tärkeänä osana kokonaisuutta on korkean kattilarakennuksen päälle rakennettava näköalaravintola, joka olisi kaikille avoin. Arkisin se voisi palvella niin toimistotilojen henkilökuntaa kuin ulkopuolisia asiakkaita. Iltaisin ja virka-ajan ulkopuolella ravintola voi toimia itsenäisenä. Ratkaisulla luodaan Turkuun näköalaravintola, mistä on näkymät Airistolle ja lähiympäristöön.

Uudisrakentamista alueelle on osoitettu noin 18 700 kerrosneliötä.

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee kaavamuutosta tiistain kokouksessaan.

Käyttäjän Tomi Kangasniemi kuva
Tomi Kangasniemi