Elomaa: Kouluihin riittävät koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut

Kansanedustaja Kike Elomaa (ps.).

Johanna Erjonsalo

Perussuomalainen kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on huolissaan suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden jaksamisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Maailma uudistuu ja koulujärjestelmä kulkee uudistuksesta toiseen.

- Välillä tuntuu, että pieni ihminen unohtuu, kun muutoksia ajetaan voimalla eteenpäin, toteaa Elomaa.

Tällä hän viittaa koululaisten ja opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin liittyviin haasteisiin uuden ajan oppilaitoksissa. Elomaa laati aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, miten hallitus aikoo varmistaa riittävät koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan erityisesti ammattikoulua käyvät pojat kokivat itsensä vahvasti osaksi luokkayhteisöä, joten esimerkiksi luokattomuuden lisääntyminen on erityisesti heidän kannaltaan riski. 

Elomaa on huolestunut siitä, että ryhmään kuulumattomuuden tunteen lisääntymisestä voi seurata ajelehtimista ja turvattomuuden tunnetta. Myös eriarvoistumisen kehityksen myötä ongelmat kasaantuvat ja lasten sekä nuorten tuen tarve lisääntyy. Näin ollen tarve kuraattori- ja psykologipalveluille tulee mahdollisesti lisääntymään merkittävästi jo lähitulevaisuudessa.

Elomaa muistuttaa, että koulupsykologi- ja kuraattoripalvelujen resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävällä tasolla ja ongelmiin puututaan usein liian myöhään, jos silloinkaan. Myös koulutusalan leikkaukset ovat heijastuneet koulupsykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuuteen. 

Käyttäjän Tomi Kangasniemi kuva
Tomi Kangasniemi