Turun Luolavuoreen tuli Suomi 100 -luonnonsuojelualue

Tuomo Kesäläinen on kirjoittanut teoksen luolista. Tässä hän istuu Luolavuoren luolan suuaukolla.

Teemu Nurmi

Luolavuoren kaupunginosaan on perustettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä 25 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa.

Luonnonsuojelualue sijaitsee Ilpoisten kaupunginosan ja Luolavuoren vesitornin välisellä metsäalueella. Alueella on yksi Suomen komeimmista luolista, varhaismetallikautisia kivistä kasattuja hautaröykkiöitä ja Ropovahaksi kutsuttu vanha Turun kaupungin rajakivi satojen vuosien takaa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan lahopuun määrä metsässä on huomattava. Louhikkoisesta kalliomänniköstä löytyy myös Litorinameren muinaisranta 7000–8000 vuoden takaa.

Turun kaupunginvaltuusto päätti Luolavuoren luonnonsuojelualueen perustamisesta Suomi 100 -juhlaistunnossa huhtikuussa 2017. Turun kaupungin kesällä 2017 eläköitynyt luonnonsuojelutarkastaja Jarmo Laine esitti aluetta rauhoituksen kohteeksi. Rauhoituspäätöksellä alue säilyy jatkossakin lähivirkistyskohteena. Sienestys, marjastus ja alueella liikkuminen on edelleen sallittua, mutta kasvillisuuden vahingoittaminen ja kasvien keräily on kielletty.

Turun kaupungin alueella sijaitsee 15 luonnonsuojelulailla perustettua luonnonsuojelualuetta. Luonnonsuojelualueiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on 614 hehtaaria. Turun vanhin luonnonsuojelualue on vuonna 1933 perustettu Choraeuksen alue Ruissalossa.

toimitus