Turun alakouluissa tuskaillaan hitaan verkon kanssa – tukiasemat ongelmana

Oppilaat hyödyntävät tablettitietokoneita useissa oppiaineissa. Sähköisiä oppikirjoja on käytössä esimerkiksi ympäristö- ja luonnontiedossa.

Veera Laaksonen

Turun alueen alakouluissa on viime aikoina havaittu ongelmia langattoman verkon yhteyksissä.

Yleinen ongelma on, ettei koulurakennuksissa ole tarpeeksi langattoman verkon tukiasemia, jotka mahdollistavat usean laitteen yhtäaikaisen käytön verkossa. Tarve on akuutti, sillä opetussuunnitelman uudistuttua vuonna 2016 myös ensimmäisillä luokilla on lisätty tekniikan opetusta.

Luostarivuoren alakoulussa Martin yksikössä uusittiin ja vahvistettiin langattoman verkon tukiasemia kaksi viikkoa sitten. Korjauksesta lähtien alakoulun verkkoyhteydet ovat olleet alhaalla eikä hitaan verkkoyhteyden vuoksi tablettitietokoneita tai sähköisiä opetusmateriaaleja ole voitu menestyksekkäästi käyttää.

Martin kouluyksikön kuudennen luokan opettajan Katri Kankkusen mukaan koululla on ollut verkon hitauden kanssa ongelmia koko syksyn.

– Luvattoman hidas netti on ollut. Jotkut näistä haasteista ovat osin tulleet siitä, että on yhdistetty verkkoon, mikä on lakkautettu verkon vahvistamisen yhteydessä. Informaatio ei ole kulkenut, että tähän verkkoon ei voida enää yhdistää.

Koululla on ollut vaikeuksia noudattaa opetussuunnitelmaa luokilla, joissa työskennellään osaksi tablettitietokoneiden kanssa.

– Nelosluokat, joissa digitalisoituminen on vahvasti mukana ja käytetään ympäristötiedon opiskelussa lähes pelkästään sähköistä materiaalia, on tilanne kaikista huonoin. Viat on tietääkseni jo korjattu, mutta huomattavaa muutosta ei näy, Kankkunen kertoo.

Ihalan alakoulussa Raisiossa tilanne on toinen. Järjestelmäasiantuntijan Marko Terhon mukaan Ihalan, Konsan ja Krookilan kouluissa on viime kevään aikana tehty huoltotöitä langattoman verkon parantamiseksi. Ihalaan on odotettavissa tulevan vuoden alkupuolella uutta tekniikkaa, mutta tukiasemia ei tarvita enempää.

Ihalan koulun rehtori Jari Miettinen on tyytyväinen Raision tilanteeseen hoitaa verkkoyhteyksiä.

– Meillä on Raisiossa erillinen ATK-osasto ja koululla oma IT-vastaava, joiden kanssa pystytään toimimaan nopeasti ongelmien sattuessa. Syntyvät viat pystytään korjaamaan yleensä tunneissa.

Naantalissa verkon huoltotöitä on tehty jo useassa alakoulussa. Saaristokoulujen, kuten Rymättylän ja Velkuan koulujen yhteysongelmia on pystytty parantamaan. Naantalissa on yhteensä kahdeksan alakoulua, joihin kaikkiin tullaan vuoteen 2019 mennessä suorittamaan verkon huoltotyöt ja tukiasemien lisääminen.

Suuri osa koulujen verkkoyhteyksien ongelmista johtuu tukiasemien vähäisestä määrästä. Kouluissa on liian vähän tukiasemia laitteiden määrää kohden, mikä aiheuttaa ruuhkaa ja alentaa verkon nopeuksia.

Jokaisessa tilassa, jossa käytetään useita tekniikkalaitteita yhtäaikaisesti, tulisi olla oma tukiasemansa.

Veera Laaksonen
[email protected]

Anonyymi