Turun AMK yhteistyöhön johtavan tekniikan alan yliopiston kanssa

Turun ammattikorkeakoulu on solminut aiesopimuksen yhteistyöstä skotlantilaisen Strathclyden yliopiston kanssa. Laaja-alaisen teknillisen korkeakoulukoulutuksen ja tutkimusyhteistyön rakentaminen kansainvälisenä yhteistyönä on Lounais-Suomen elinkeinoelämälle merkittävä mahdollisuus.

Aiesopimuksen mukaan yhteistyömahdollisuuksia aletaan välittömästi selvittää insinööri- ja Master-tason yhteistutkintojen, henkilökunta- ja opiskelijavaihdon sekä tutkimustoiminnan ja tohtoritutkintojen osalta. Myös muita mahdollisia yhteistyömuotoja on tarkoitus selvittää. Yhteistyösopimus on tulosta Turun kaupungin ja Turun AMK:n edustajien yhteisestä vierailusta Glasgowssa Strathclyden yliopistossa marraskuun lopulla.

Turun ammattikorkeakoulu on jo aiemmin tehnyt tekniikan alalla DI-koulutusyhteistyötä erityisesti saksalaisten korkeakoulujen kanssa.

Strathclyden yliopisto on johtava kansainvälinen tekniikan alan yliopisto Skotlannin suurimmassa kaupungissa Glasgowssa. Yliopistolla on yli 5000 tekniikan alan opiskelijaa sadasta maasta ja yli 40 perus- ja jatkotutkintokoulutusta sekä täydennyskoulutusohjelmaa.

Yhteistyön sisällön suunnittelu on käynnistetty välittömästi, ja se jatkuu Strathclyden edustajien alkukeväällä toteutuvalla Turun-vierailulla.

 

Written by:

Tomi Kangasniemi

Ota yhteyttä