Turun yliopiston rehtori pyytää kaupungilta rahaa professorin palkkaan – "Tarve on noussut voimakkaasti esiin"

Kuvituskuva

Arkisto / Jussi Virkkumaa

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen esittää Turun kaupungille, että kaupunki lahjoittaisi Turun yliopistolle tietotekniikan professorin viiden ensimmäisen vuoden palkkakulut.

Professorin alana olisivat autonomiset järjestelmät ja robotiikka.

– Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi Turun yliopisto on syksyllä 2017 käynnistänyt toimenpideohjelman, jossa tekniikan alan tutkimusta ja opetusta sekä tukitoimintaa vahvistetaan 10 uudella professorilla seuraavan kahden vuoden aikana. Tehtävät täytetään avoimella kansainvälisellä rekrytoinnilla, Väänänen kertoo.

– Osana ohjelmaa yliopisto perustaa uuden tietotekniikan professuurin, jonka alana on autonomiset järjestelmät ja robotiikka. Professorin tutkimus ja opetus sekä yritysyhteistyö suuntautuvat autonomisiin järjestelmiin, erityisesti itsestään tai kauko-ohjatusti liikkuviin kulkuneuvoihin maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa sekä digitalisoituvaa valmistavaa teollisuutta tukevaan robotiikkaan. Tähän alueeseen liittyvä osaaminen tukee Turun alueen useiden yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

– Professuuri täydentää yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tekniikan osaamista tekoälyn ja ohjelmistojen sekä tietoliikenteen ja sulautettujen elektronisten järjestelmien jatkumossa ja kasvattaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä tällä uudella alalla voimakkaassa kasvussa olevan teollisuuden kanssa. Professuurin ala täydentää Turun yliopiston tehokasta osallistumista Turku Future Technologies verkoston (TFT) toimintaan. Professuurin ala on lisäksi sellainen, jonka tarve on noussut voimakkaasti esiin alueen yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa.

Tehtävän vuosikustannukset ovat 120 000 euroa. Viidessä vuodessa professuuri maksaa 600 000 euroa.

Käyttäjän Janne Koivisto kuva
Janne Koivisto