Tutkimus: Tällainen syrjäytyminen on nuorille työttymyyttäkin pahempaa

Ystävien puute on nuorista työttömyyttä ja koulutuspaikan puutetta pahempi syrjäytymistä lisäävä tekijä. Kuvituskuva.

Jussi Vehkasalo / arkisto

 

Työtä ja koulutuspaikkaa vailla olevat syrjäytyneet nuoret kokevat sosiaalisesta elämästä ulosjäämisen eniten syrjäytymistä aiheuttavaksi tekijäksi. Nuorisotutkimusverkoston toteuttaman tutkimuksen mukaan ulkopuolisuus palkkatyöstä ja opiskelusta on vähemmän olennaista syrjäytymisen määrittelyssä niin kutsuttujen NEET-nuorten mielestä.

Tyytyväisyys elämään on työn ja koulutuksen ulkopuolisilla nuorilla heikkoa. Erot Nuorisobarometrin perusotokseen ovat erityisen suuria liittyen psyykkiseen terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Vastausten perusteella työ- ja koulutuselämän ulkopuolisuuden tunnetta ei kompensoi esimerkiksi antoisa vapaa-aika tai ystävyyssuhteet. Tyytyväisyys on heikkoa niin suhteessa elämään kokonaisuudessaan kuin kaikkiin selvitettyihin elämän osa-alueisiinkin.

NEET-nuorten yhteenkuuluvuuden tunne suomalaiseen yhteiskuntaan on muita löyhempää, erityisesti Helsingissä. Vaikka vain vähemmistö haastatteluista pitää yhteiskuntaa reiluna, ei varsinaisia radikalisoitumisen merkkejä aineistossa kuitenkaan juuri ole.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksen toteuttivat etsivät nuorisotyöntekijät haastattelemalla reilut sata 15-29-vuotiasta työn, koulutuksen ja harjoittelupaikan ulkopuolella olevaa nuorta.

Written by:

Ota yhteyttä