Turun Eläinsuojeluyhdistys kommentoi perätöntä rikostutkintaa ja negatiivista uutisointia: "Eläinsuojelutyö kärsinyt todella paljon"

Kuvituskuva

Arkistokuva

Turun Eläinsuojeluyhdistys on lähettänyt yhteistyökumppaneilleen ja tukijoilleen kirjeen, jossa se kommentoi yhdistykseen liittynyttä rikosepäilyä:

Olette seuranneet yhdistystämme koskevaa negatiivista uutisointia, joka alkoi Turun Sanomien reportaasista 30.1.2016 ja johti siihen, että toimittaja teki tutkintapyynnön yhdistyksen yhdeksästä entisestä johtokunnan jäsenestä. Tutkintapyyntöä seurasi pitkään jatkunut ja perusteellinen tutkinta, jossa selvitettiin, ovatko entiset johtokunnan jäsenet anastaneet Turun Eläinsuojeluyhdistykseltä varoja, jotka on saatu lahjoituksina, arpajaistuottoina, keräystuottoina, myyntituloina ja eläinten adoptiotuloina, tai laiminlyöneet kirjanpitovelvollisen eli Tesyn liiketapahtumien kirjaamista.

Vihdoin 20.11.2017, lähes kaksi vuotta myöhemmin, kihlakunnan syyttäjä antoi jokaiselle entiselle johtokunnan jäsenelle syyttämättäjättämispäätöksen koskien törkeää kavallusta ja törkeää kirjanpitorikosta perusteella:

"Jätän syytteen nostamatta, sillä ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.”

Syyttämättäjättämisen perusteluina kavalluksen kohdalla on: ”Asiassa on suoritettu hyvin laajamittainen esitutkinta, jossa on käyty läpi muun muassa yhdistyksen kirjanpitoaineisto ja tehty pankkitiedusteluja sekä kuultu useita henkilöitä. Mitään näyttöä siitä, että rikoksesta epäilty olisi kavaltanut Turun eläinsuojeluyhdistys ry:n tai Tesy kannatusyhdistys ry:n varoja, tai että varoja olisi ylipäätään kavallettu, ei esitutkinnassa ole saatu. Koska asiassa ei ole rikosepäilyä tukevaa näyttöä jätän syytteen nostamatta.”

Lisäksi kirjanpitorikoksen syyttämättäjättämispäätöksen perusteluissa todetaan, että ns. kissapurkin: ”Toiminnan tarkoituksena ei kuitenkaan ilmeisesti missään vaiheessa ole ollut tuottaa taloudellista voittoa kenellekään ja esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella toiminta onkin ollut liiketaloudellisessa mielessä tappiollista. Monia asia viittaa siihen, että kissojen adoptiotoiminta on ollut Tesyn toimintaa.

Luovutussopimuksissa luovuttajaksi on kuitenkin merkitty Turun kaupungin eläinhoitola. Myöskään mitään näyttöä siitä, että kissat olisivat oikeudellisesti sitovalla tavalla siirtyneet kaupungilta Tesylle ei esitutkinnassa ole saatu. Asiassa on siten jäänyt epäselväksi, onko tässä tarkastelun kohteena ollut kissojen adoptiotoiminta ollut Tesyn vai Turun kaupungin tai mahdollisesti jonkun/joidenkin yksityishenkilöiden harjoittamaa toimintaa.”

Päätös on tietenkin yhdistykselle ja kaikille entisille johtokunnan jäsenille valtava helpotus, vaikkakin yhdistys ja sen toiminnassa mukana olevat jäsenet koko tutkinnan ajan tiesivätkin, ettei syytöksillä ole perää. Päätöksestä huolimatta yhdistys ja sen koko toiminnan tarkoitus – eläinsuojelutyö – on kärsinyt tämän pitkään jatkuneen tutkinnan ja uutisoinnin tason vuoksi todella todella paljon.

Mitä tämä sitten tarkoittaa: Osa yhteistyökumppaneistamme on joutunut lopettamaan yhteistyön kanssamme, sillä huonon maineen saanut yhdistys ei ole markkinoinnin vuoksi hyvä yhteistyötaho. Rahankeräysluvan käsittely keskeytettiin ja arpajaislupien hakemukset peruutettiin, mikä aiheutti suoraan sen, että lahjoituksien kautta toiminnan tukemiseksi ja ylläpidoksi saatua taloudellista apua ei olla voitu ottaa vastaan.

Tilanne on aiheuttanut yhdistyksen toimijoille todella suuren työtaakan, sillä koko yhdistyksen toiminta on käyty varmuuden vuoksi läpi. Tämä on osaltaan tietenkin hyväkin asia, sillä kehittämisen varaa löytyy aina.

Suurin menetys on kuitenkin eläinsuojelutyön saama maineen kolaus.

Tilanteesta kärsivät kaikkein eniten ne, jotka eivät ole pystyneet tilanteeseen millään tavalla vaikuttamaan, eli eläimet. Nyt jos koskaan tarvitsemme teidän kaikkien tukea. Toivomme, että saisimme menetetyt yhteistyökanavamme takaisin ja pystyisimme rakentamaan uusia. Toivomme, että saisimme toimintaamme mukaan uusia vapaaehtoisia tekemään kanssamme tätä työtä. Toivomme, että pystyisimme korjaamaan nämä jäljet niin nopeasti kuin mahdollista. Toivomme, että lehdistö kertoisi yhtä innokkaasti toimintamme saavutuksista kuin uutisoivat toimintaamme koskevista epäillyistä.

Kiitos vielä kaikille jäsenillemme, tukijoillemme ja yhteistyötahoillemme, jotka ovat pysyneet toiminnassamme mukana koko tämän raskaan ajan.

Yhdistyksen puolesta

Taru Säteri
puheenjohtaja
Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening ry

Käyttäjän Janne Koivisto kuva
Janne Koivisto