Turun kaupungin päiväkodit sähköiseen läsnäolon seurantaan

Kuvituskuva.

Johanna Halava

Turun kaupungin kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa otetaan kevään 2018 aikana käyttöön Päikky-järjestelmä, joka seuraa sähköisesti lapsen läsnäoloa. Osassa kunnallisia päiväkoteja ja perhepäivähoitopaikkoja järjestelmä on jo otettu käyttöön.

Päikky-järjestelmään liitetyn pisaranmallisen tunnisteen avulla lapsi kirjataan mobiilisti sisään ja ulos päivähoidosta, jolloin lapsen varhaiskasvatuksessa vietettyä aikaa voidaan seurata. Nämä kirjaukset muodostavat lapsen toteutuneet tunnit varhaiskasvatuksessa.

Päikyssä suunnitellaan hoitoajat etukäteen sekä siellä pystyy seuraamaan käytettyjä tunteja. Myös poissaoloilmoitukset muun muassa vapaapäivistä ja loma-ajoista tehdään jatkossa sähköisen asioinnin kautta.
Järjestelmän käyttöönoton myötä päivähoitoyksiköillä ja perhepäivähoidossa tulee olemaan tarkka tieto siitä, milloin ja ketkä ovat tulossa varhaiskasvatukseen. Tietoa hyödynnetään muun muassa aterioiden tilaamisessa ja henkilökunnan työvuorojen ja lapsille suunnatun toiminnan suunnittelussa.

Uudistus vastaa varhaiskasvatuksen lainsäädännön vaatimuksiin, joiden mukaan asiakasmaksujen tulee pohjautua aiempaa enemmän palvelujen todelliseen käyttöön. Lakisääteiset perheen kokoon ja tuloihin perustuvat vähennykset maksuissa huomioidaan jatkossakin entiseen tapaan.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen päiväkodeista kahdeksan päivähoitoyksikköä ja kaksi perhepäivähoidon aluetta aloittavat Päikky-järjestelmän käyttöönoton vielä vuoden 2017 aikana.

Käyttäjän Tomi Kangasniemi kuva
Tomi Kangasniemi