Turun Kurjenmäkeen suunnitellaan uutta asuin- ja liikekorttelia

Kurjenmäkeen suunnitellaan uudenlaista asuin-, liike- ja toimistokorttelia. Suunnittelualue on entistä sairaala-aluetta Kurjenmäenkadun ja Kurjenmäenpuiston välisellä alueella. Alueella sijaitsee 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä rakennettuja pääosin 2-4 -kerroksisia rakennuksia.

Uudisrakentamiseen osoitetaan 12 000 k-m2 ja asukkaita alueelle tulee 300 - 550. Uudisrakennukset sijoitetaan niin, että Kaskentien suuntaan muodostuu kaupunkikuvallisesti selkeä reuna. Tonttia laajennetaan puistoon, jotta tontin sisäpihamiljöötä voidaan säilyttää enemmän.

Kaupunki on myynyt suunnittelualueena olevan tontin tarjouskilpailun jälkeen kehittämiskumppaniksi valikoituneelle Vuokrakartio Oy:lle. Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhdessä kehittämiskumppanin kanssa. 

Käyttäjän Teemu Nurmi kuva
Teemu Nurmi