Parveketupakointia on lähes mahdoton kieltää

Tupakoitsija, avaa parvekelasit. Jos parvekelasit ovat kiinni, savu kulkeutuu lasien raosta ylöspäin kuin hormissa ja yläkerran naapurit saattavat hermostua.

Yleisönosastoilla on käyty tänä kesänä kiivasta väittelyä siitä, pitäisikö parveketupakointi kieltää. VVO:n aluepäällikkö Teijo Hietanen ei ihmettele keskustelun kiivautta.

– Jos parvekkeet ovat rakenteellisesti lähellä toisiaan tai jos alakerroksissa tupakoidaan ja pidetään parvekelasit kiinni, savu nousee ylös kuin savupiipusta. Lasitettu parvekelinjasto muodostaa ikään kuin hormin, hän selittää ilmiötä.

Isännöitsijöille suukopu sauhuttelusta on tuttua.

– Me reagoimme valituksiin niin, että käymme keskustelua tupakoitsijan kanssa. Tupakoitsijaa voi pyytää avaamaan parvekelasit sauhuttelun ajaksi. Harva tulee ajatelleeksi, miten savu kulkeutuu yläkertaan, Hietanen toteaa.

Turun Isännöintikeskuksen toimitusjohtaja Eija Kettinen sanoo, että parveketupakointi voidaan kieltää taloyhtiön järjestyssäännössä.

– Se on sitten eri asia, mihin se johtaa.

Kiinteistöliiton lakimies Kristel Pynnönen  toteaa, että parveketupakointia on hankala kategorisesti kieltää, koska sitä ei ole yleisesti lailla kielletty. Asia on koeteltu Korkeimmassa oikeudessa (KKO) asti vuonna 2008.

– Taloyhtiö oli kieltänyt parveketupakoinnin. Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään, että taloyhtiön päätös on mitätön. Yhtiöllä on oikeus puuttua tupakointiin, vain jos se aiheuttaa kohtuutonta terveyshaittaa muille asukkaille. Yhtiön pitäisi pystyä todentamaan tämä haitta.

Käytännössä se taas on haastavaa. Esimerkiksi Pirkanmaalla terveyslautakunta näki niin paljon vaivaa tupakoinnin kieltämiseksi yhden talon terassilla, että se teki savukokeita ja päätti niiden perusteella kieltää tupakoinnin.

– Tämän päätöksen Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi, sekään ei saanut lainvoimaa, Pynnönen toteaa.

Helsingissä yksi asukas otti yhteyttä ympäristölautakuntaan voidakseen kieltää parveketupakoinnin. Terveystarkastaja kävi toteamassa, kuinka haitallista parvekesauhuttelu taloyhtiössä on ja sen perusteella ympäristölautakunta kielsi tupakoinnin.

Uudessa tupakkalaissa ei oteta kantaa parveketupakointiin.

–  Laissa ei ole mainittu, saako sen kieltää vai eikö voida kieltää, Pynnönen korostaa.

Asunto-osakeyhtiössä parveketupakointiin on helpointa puuttua, jos osakkeenomistajat ovat asiasta yksimielisiä.

– Jos kaikki osakkeenomistajat ovat yhtä mieltä parveketupakoinnin kieltämisestä, se voidaan liittää yhtiöjärjestykseen.

– Helpointa parveketupakointi on kieltää uudessa perustettavassa asunto-osakeyhtiössä, jonka yhtiöjärjestyksessä taloyhtiö voidaan määritellä savuttomaksi. Esimerkiksi Espoossa on ainakin yksi yhtiö, jossa ei saa tupakoida huoneistoissa sisällä, ei parvekkeella eikä edes piha-alueella.

Turussakin on taloyhtiöitä, joiden yhtiöjärjestys kieltää tupakoinnin sisätiloissa.

Käyttäjän Teija Uitto kuva
Teija Uitto