Se koira älähtää joka ei kestä muita mielipiteitä

Monilla meistä on vamma, emme voi luopua kontrollista. Luopua dominoinnista. Oikeassa olemisesta. Olemme paranoidisia sille että annamme vapauden, sallimme vapauden itsellemme. Vapauden olla. Olla oikeassa tai väärässä. Että luotamme. Kun luotamme, pidämme itsemme olemassaolosta.

Paranoija estää intiimin läheisyyden, koska se tarvitsee turvakseen dominointia.

En ole itsekään täydellinen tässä, mutta se mitä voin tehdä on valita asennoitumisen. Asennoidun luopumaan paranoijasta. Näin teen asiat mahdollisiksi. Keskustelun, ymmärryksen, olemassaolostani pitämisen ja läheisyyden. Dominoimalla omia pelkoja, on haittana, että samalla dominoimme muita ja tyrehdytämme vapauden ja kohtaamisen ja avoimuuden, joiden avulla eläisimme täydempää ja rikkaampaa elämää, jossa moniäänisyydellä on arvo, koska se vie itseämmekin eteenpäin.

Pohjimmiltaan dominointi liittyy itsetuntoon. Heikon itsetunnon omaava, jolla itsellään on ikäviä muistoja ja pelkoja nujerretuksi tulemisesta, jotka uhkaavat vakaata itsetuntoa, on tarve ylikompensoida puutteellinen itsetunto ja keinotekoisesti palauttaa vakaus dominoimalla. Kyse on joustamattomuudesta, pelosta, takertumisesta ja mielen todellisuuskuvallisesta yksinpuhelusta jolla voi aikaansaada korkeintaan näennäistä turvaa.

Kenneth Liukkonen

Kenneth Liukkonen on yhteiskunnallisesti aktiivinen oikeustieteen opiskelija. Liukkonen kirjoittaa Turku-aiheisia uutisia ja näkemyksiä kaupungin kehittämisestä sekä kansalaistoiminnasta.