Vieraskolumnit

Usko, toivo ja luottamus

Yhteiskunnan haasteet muuttuvat jatkuvasti kovaa vauhtia. Kolmannen sektorin toimijoita kutsutaan moniin erilaisiin talkoisiin, jottei tilanne kärjisty. Ruohonjuuritason signaaleista tulee yhä nopeammin todellisia ilmiöitä. Mitä nopeammin tuleviin luotettaviin signaaleihin puututaan, sitä edullisemmaksi ilmiöiden eskaloituminen kustannuksiksi tulee. Näkemyksen eteneminen käytäntöön vaatii uskoa, toivoa ja luottamusta.

Usko omaa näkemystä kohtaan pitää olla yhdistyksissä järkähtämätön ja perusteltu. Neuvoteltaessa rahoittajien kanssa auttaa, kun signaalien eskaloituessa ilmiöiksi vaikutukset käännetään numeroiksi ja euroiksi. Laadullisia vaikutuksia on usein haastavampi mitata, koska muuttuvia tekijöitä on paljon.

Toivoa ei kolmannella sektorilla saa menettää, vaikka aina tärkeätä viestiä ei ole saanut ajoissa perille. Pitää olla itselleen armollinen, mikäli neuvotteluosapuolena ei ole aina laaja-alaista ymmärtäjää. Mitä ylemmäksi pääset rahoittajien hierarkiassa neuvottelemaan, sitä laaja-alaisempi on vastaanottajan näköala. Muuten peli on liian usein menetetty. Hierarkian alapäässä ajattelu on yleensä sektorirajoitteista. Taloudellisesti kannattavat ratkaisumallit jäävät usein byrokratian rattaisiin. Mikäli käy kuitenkin hyvä tuuri asian etenemisessä, niin tilanne on usein jo eskaloitunut. Epäkohtiin puuttumisen hitaus ja jälkien korjaaminen maksavat tunnetusti veronmaksajille paljon rahaa.

Molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen rahoittajien kanssa on pitkäjänteistä työtä. Luottamus on välttämätön. Luottamus on helppo menettää, mutta vaikeaa saavuttaa. Tuntuu pahalta, jos joku yhdistys epäonnistuu luotettavuudessa. Se on koko yhdistyskentän tappio. Luottamusta rakennetaan yhdistyksen hallinnon läpinäkyvyydellä, systemaattisella valvonnalla ja ammattimaisella työotteella. Rahoittaja saa aina luvattua vastinetta panostukselleen. Taloudelliset reunaehdot sanelevat peliä tietenkin ratkaisevasti. Turun kaupungin osalta haluan erityisesti nostaa esille kaupungin ylimmän johdon ja muiden päätöksentekijöiden dynaamisen ja ymmärtävän työotteen kohdistuen eskaloituviin haasteisiin. Pienessä ajassa on tapahtunut suuri muutos. Kiitos siitä! Toivomme hedelmällisen vuoropuhelun jatkuvan tulevaisuudessakin. Turku ansaitsee parasta!

Joe Majanen

Turun Seudun TST ry:n hallituksen puheenjohtaja

Vieraskolumnit

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet