Vierasblogi

Maassa maan tavalla

Otsikon lausahdus on usein kuultu ja paljon käytetty. Se kuvaa sitä tapaa, jolla suomalaiset suhtautuvat ympäristöönsä matkatessaan maailmalla ja odottavat ulkomaalaisten toimivan saapuessaan Suomeen.

Juuri kukaan ei vaikuta olevan ajatuksesta täysin eri mieltä. Harva ajattelee kenenkään oikeuksiin kuuluvan mielivaltaisen, toisista piittaamattoman käytöksen.

Vaikeampi paikka on määritellä maan tapa. Itse ajattelen sen tarkoittavan esimerkiksi sitä arvokokonaisuutta, jonka enemmistö kansasta kokee jakavansa ja johon se voi samaistua. Maan tapa muuttuu ajassa ja paikassa.

On naiivia kuvitella, että hyvin erilaisesta kulttuurista tuleva henkilö rajan ylitettyään omaksuu suomalaisen yhteiskunnan arvot ja käytöskoodin. Suomalainen maan tapa ei ole kaikkien mielestä maailman paras. Joku toinen pitää irakilaista, venäläistä tai kiinalaista tapaa kaikkein parhaana.

Siitä huolimatta on välttämätöntä, että kaikille maahanmuuttajille on tehtävä pelisäännöt yhteiskunnassa toimimisesta yksiselitteisen selväksi. Se on tulijoiden ja vastaanottavan yhteiskunnan etu. Huonosta käytöksestä tai lakien rikkomisesta on oltava selkeät seuraamukset. Suomessa joko pidetään kiinni esimerkiksi sukupuolten tasa-arvosta ja työpaikkojen pätevyysvaatimuksista tai sitten niistä aletaan lipsua eri verukkeilla suvaitsevaisuuden tai kulttuurirelativismin nimissä. Vuosikymmenien tasa-arvotyötä ei voi heittää hukkaan.

Kotoutuminen Suomeen vaatii monenlaisia asioita. Suomen on tarjottava apua kielen, kulttuurin, lakien ja yhteiskuntatiedon oppimiseen, mutta maahanmuuttajan itsensä on haluttava kotoutua.

Pidän yhteiskuntamme merkittävänä ongelmana työelämän rakenteiden jäykkyyttä. Kärjistäen voi sanoa, että olet joko töissä tai tulonsiirtojen varassa. Välimuotoja on vähän ja ne ovat vähällä käytöllä. Työllistämisen pitäisi olla yrityksille riskittömämpää ja sosiaaliturvan eri muotoja tulisi voida sujuvammin yhdistää ansiotyöhön. Tekeminen, itsensä hyödylliseksi tunteminen ja oman rahan ansaitseminen ovat maahanmuuttajalle parasta mahdollista kotoutumista. Kielitaito, ymmärrys yhteiskunnasta ja sosiaaliset taidot karttuvat työyhteisön avulla.

Kun hyvinäkään taloudellisina aikoina Suomessa toteutetulla kotouttamispolitiikalla ei ole saavutettu riittäviä tuloksia, ei nykyinen malli voi toimia taloudellisesti huonona aikana tulijoiden määrän ollessa jopa kymmenkertainen.

Vastaanottokykymme on rajallinen. Maahanmuutto, joka heikentää elatussuhdetta, heikentää myös suomalaisen yhteiskunnan tilaa.

Kirjoittaja on eduskunnan puhemies (ps.)
Vierasblogi

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet