Joe Majanen

SOTE EI OL TESO

Valtioneuvosto on laittanut sosiaali- ja terveyshuollon uudistusprosessin ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset liikkeelle. Uudistuksen keskeiset lait tulevat olemaan maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

Varsinais-Suomessa uudistuksen valmistelun organisointi on jo varmasti järjestäytymisvaiheessa. Kentälle on tihkunut kuitenkin niukalti tietoa, miten Turussa edetään ja ketkä asiantuntijoista pääsevät vaikuttamaan asioiden kehittämiseen ja niin edelleen.

On selvää, että tulevassa Sote-valmisteluryhmässä tulee olla riittävästi osaamista kokonaisuuden kannalta. Toistan kokonaisuuden kannalta! Sivusta seuraajana olen pannut merkille, että Sote-toiminnan tekemisissä sosiaalityön asiantuntemus ja osaaminen on ollut korostuneen pienessä roolissa. Monien mielestä silmiin pistävää on ollut, että sosiaaliasiat on jyrätty mitättömiksi kokonaisuuden kannalta.

Turussa on jatkossa pidettävä huolta, että sosiaalihuoltotyö ei saa enää jäädä Sote-uudistuksessa terveyshuollon jalkoihin. Lähtökohtana tulee olla tasavahva edustusto valmistelutyöhön, jotta vanha epätasapaino työnjaossa ei enää tule toteutumaan.

Pelkona on, että Sotessa keskitytään taas voittopuolisesti terveydenhuollon problematiikkaan ja resursointiin. Pitää muistaa, että kyseessä on nimensä mukaisesti Sosiaali- ja terveyshuollon uudistus. Sote ei tarkoita pelkästään terveydenhuoltouudistusta, muuten uudistuksen nimi olisi Teso.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa ei missään nimessä saa unohtaa, että osaavalla ja toimivalla sosiaalihuoltotyöllä vähennetään merkittävästi terveydenhuollon tarvetta ja sitä kautta kustannuksia. Terveyshaasteiden ennaltaehkäisyn roolia on nostettava entistä enemmän esille, koska ajoissa kohderyhmän tilanteeseen panostaminen on ihmisarvoista ja tunnetusti paljon edullisempaa kuin esim. sairaala- tai laitoshoitopaikkojen kustannukset.

Toimivan sosiaalityön tuloksena osatonta tai syrjäytymisvaarassa elävää yksilöä pystytään ohjaamaan sopivaan toimintaympäristöön, jossa sosiaalista- ja terveydellistä eheytymistä vertaistuen vaikutuksesta tapahtuu. Hyviä tuloksia iästä huolimatta arjen selviytymisessä syntyy kokoajan ja paljon. Positiivinen kehitys ruokkii vanhusta tai työikäistä kokeilemaan uusia asioita poistaen näköalattomuutta ja masennusta. Monet työikäiset pohtivat jo jopa opinto- tai työllistymisvaihtoehtoja. Silmiin pistävää on ylipäätään lukuisten nuorempien nousukiitolaisten vastuunotto omasta elämästään, myös omien asioiden hoitamiskyky on petraantunut huomattavasti. Loputon virastojen kuormittaminen ei ole ihmisarvoisesti hedelmällistä, eikä kunnan näkökulmasta taloudellisesti viisasta.

Toivon tulevan sosiaali- ja terveysuudistuksen takaavan kansalaisille tasavertaisuutta, ajoissa puuttumisen ja pitkäjänteisyyden työkaluja. Näe lähelle, niin näet kauas.

Joe Majanen

Joe Majanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet