Joe Majanen

Sairaan kipeä tarve terveiden kirjoihin

Tällä hetkellä terveyspalvelut eivät pysty vastaamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelutarpeeseen. Asiakas, joka ei pysty poistumaan kotoaan heikon psyykkisen voinnin, kuten ahdistuneisuuden, masennuksen tai sosiaalisten pelkojen vuoksi, ei tule riittävästi autetuksi. Terveysasemien lääkärit eivät pääsääntöisesti suostu tekemään kotikäyntejä tällaisten asiakkaiden luokse.

Ainoaksi vaihtoehdoksi jää avun hakeminen hätäkeskuksen kautta. Ensihoidon arvion mukaan asiakkaan tilanne harvoin on niin akuutti, että hänet vietäisiin päivystykseen. Ohjeeksi annetaan varata aika omalle terveysasemalle. Ollaan kehässä, sillä asiakas ei yksinkertaisesti pysty menemään lääkärin vastaanotolle terveysasemalle. On ehdottoman tärkeää käynnistää välittömästi lääkäreiden ja hoitajien tekemät kotikäynnit psyykkisesti oireileville asiakkaille peruspalveluna.

Toinen haastava asiakasryhmä palveluiden näkökulmasta ovat päihde- ja mielenterveysongelmaiset, eli asiakkaat, joilla on samanaikainen ongelma sekä päihteiden että mielenterveyden puolella. Psykiatria useimmiten kieltäytyy antamasta asiakkaalle hoitoa, koska vedotaan siihen, ettei itsenäisen mielenterveysongelman olemassaoloa voida arvioida päihdeongelman ollessa akuutti. Tilanne varmasti voi olla näin, mutta siitä huolimatta asiakkaiden tulee saada psykiatrista hoitoa.

Päihdeongelman olemassaolo voi liittyä mielenterveysongelman lääkitsemiseen omatoimisesti päihteillä. Päihdeongelmaa ja mielenterveyden ongelmia tulee hoitaa samanaikaisesti. Huonosti voiva asiakas ei ole valmis sitoutumaan päihdehoitoon, jonka vuoksi hän saattaa pahimmasta tapauksessa roikkua vuosia kaksoisdiagnoosipotilaana ilman merkittävää hoitoa. Jalkautuva moniammatillinen kopla on vastaus tämän kohderyhmän tarpeisiin, mutta toiminta on saatava tuntuvasti laajenemaan, jotta se pystyy vastaamaan kysyntään.

Valoakin joiltain osin on tunnelin päässä. Työttömille suunnattu terveyspiste aloittaa marraskuun ensimmäisenä päivänä Turun Seudun TST ry:n tiloissa Kanslerintiellä. Terveyspiste toimii näillä näkymin vuoden loppuun saakka, mutta jatkoa sille tarvitaan todella kipeästi. Turun kaupungin Terveyspiste-hankkeen tavoitteena on tehostaa työttömien terveystarkastuksia. Hankkeessa keskitytään pääasiassa tarkastamaan turkulaisia 200–800 päivää työmarkkinatukea saaneita asiakkaita. Tarkastukseen voi ohjata myös vähemmän aikaa yhtäjaksoisesti työmarkkinatuella olleen asiakkaan, joka kuitenkin on ollut työttömänä vähintään kahden vuoden ajan. Työttömien terveyspisteessä on tarkoitus selvittää asiakkaan terveydentila, työkuntoisuus ja mahdollinen työkyvyttömyys.

Työttömien terveyspisteeseen asiakkaat ohjautuvat hankkeen alkuvaiheessa TE-palveluista ja sosiaalitoimesta, joista voidaan ottaa asiakkaan puolesta yhteyttä terveyspisteeseen. Lisäksi asiakas voi itse varata ajan terveystarkastukseen. Tarkoituksenmukaista on tehdä terveystarkastus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkykyä uhkaavien ongelmien ratkomiseksi tai eläkeselvitysprosessin aloittamiseksi.

Työttömien terveyspisteen tiimissä työskentelee kaksi terveydenhoitajaa. Lisäksi lääkäri on paikalla muutamana päivänä viikossa. Tämä mahdollistaa nopean puuttumisen mahdollisiin terveysongelmiin ja jatkohoitoon ohjaus nopeutuu. Yhdessä asiakkaan kanssa tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä, joita voivat olla kaupungin tai kolmannen sektorin tarjoamat palvelut.

Pitkittynyt työttömyys aiheuttaa paljon moninaisia ongelmia. Lieveilmiöt tuhoavat näköalan paremmasta tulevaisuudesta, kertautuen isoksi ilmiöksi.  Terveiden kirjat karkaavat ulottumattomiin.

Joe Majanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet