Työministeri kannattaa positiivista syrjintää

Suomessa on työllistämisenedistämispalveluita ja -ohjelmia, joihin kelpuutetaan vain maahanmuuttajia. Kysyin eduskunnassa kirjallisella kysymyksellä työministeri Jari Lindströmiltä (sin.), mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että kantaväestöä ei syrjitä mahdollisuudessa päästä työharjoitteluun. Vastauksessaan työministeri myöntää maahanmuuttajien erityiskohtelun.

 

Esimerkiksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on etsinyt yhteistyöyrityksen kanssa työikäisiä varasto- ja hyllyttäjätyöharjoitteluun, jonka jälkeen kaikki työharjoittelun läpäisseet saavat kokoaikaisen työpaikan. Työharjoittelu ja sitä seuraava työ on tarkoitettu vain maahanmuuttajille. Työharjoittelun jälkeen palkka on noin 2 500 euroa kuukaudessa.

 

Maahanmuuttajien työttömyys on Suomessa lähes 2,5-kertainen kantaväestöön verrattuna. Tuo luku on keskiarvo ja useiden kansallisuuksien tapauksissa luku on vielä suurempi.

 

Sen sijaan, että Sipilän hallitus keskittyisi muuttamaan maahanmuuton työperäiseksi, hallitus tarjoaa tulijoille etuoikeuksia.

 

Tilanne on vastoin suomalaisten kansallista etua ja sisäistä solidaarisuutta.

 

Kirjalliseen kysymykseeni hiljattain antamassaan vastauksessa työministeri Lindström jättää täysin huomiotta sen, että Suomen valtio tukitoimineen on olemassa ensisijaisesti suomalaisia varten.

Ville Tavio

Ville Tavio on turkulainen lakitoimistoyrittäjä, perussuomalaisten kaupunginvaltuuston ryhmän puheenjohtaja ja maakuntavaltuutettu. Sinivalkoinen konservatiivi, joka uskoo hyvinvoinnin syntyvän kansakunnan yhtenäisyydestä.