Kasvukipuja

Maailmanlaajuista finanssikriisiä seuranneen pitkän nyhjöttämisvaiheen jälkeen Turkukin on vihdoin päässyt kunnon kasvunsyrjään kiinni. Bayer, Mayer, Valmet Automotive ja monet muut positiivisia uutisia kertovat yritykset ovat saaneet käännettyä alakuloiselta kuulostavan rakennemuutos-termin etumerkin positiiviseksi. Sitkeästi korkealla pysytellyt työttömyys on kääntynyt laskuun, yritysten tilauskirjat puolestaan nousuun. Turusta löytyy nyt uskoa tulevaisuuteen.

Nopea kasvu tuo mukanaan myös kasvukipuja. Kasvun hyödyt eivät näy välittömästi julkisessa taloudessa, mutta haasteet ja eriytymien puolestaan näkyvät. Talouskasvun myötä rakentaminen on kaupungissa poikkeuksellisen vilkasta. Kaupungin kaavoittajat ja lupaviranomaiset saavat paiskia hommia tosissaan, että byrokratiasta ei tule pullonkaulaa kasvulle. Työllisyyden parantuminen ja kaupungin kasvava asukasluku nostavat palveluiden tarvetta ja kysyntää. Etenkin varhaiskasvatuksessa tarve kasvaa kohisten. Palveluiden kysynnän kasvu tuo etupainotteisesti kuluja kaupungille, mutta se on hinta, joka positiivisesta kierteestä täytyy ja kannattaakin maksaa.

Kasvu ei ikinä jakaudu tasaisesti tai ainakin siitä saatavan hyvän tasaamiseen kuluu huomattavan pitkä aika. Työllisyyden nousun myötä kasvanutta varhaiskasvatuksen palveluiden kysyntää paljon vakavampi ongelma piilee niillä alueilla Turkua, joissa työllisyys ei nouse ja tarvetta päivähoitopaikoille ei ole. Syrjäytyminen ja alueellinen eriarvoistuminen voi jopa kiihtyä talouskasvun myötä.

Syrjäytyminen, eriarvoistumisen kokeminen ja toisistaan voimakkaasti eriytyvät asuinalueet ovat suuri uhka kestävälle kasvulle, vakaalle yhteiskunnalle ja lopulta yhteiskunnan hyvinvoinnille. Onneksi tämä valtava haaste on Turussa tunnistettu ja töihin tarvittavien toimenpiteiden löytämiseksi on ryhdytty. Tunnistamisen jälkeen ongelmaan odotetaan myös harkittuja, pitkäjänteisiä ja toimivia ratkaisuja.

Kasvava talous, menestyvät yritykset ja parantuva työllisyys mahdollistavat hyvinvoinnin ja julkiset palvelut kaikille. Kasvun myötä naapurin masto voi nousta korkeammaksi, jos tuulta riittää kuitenkin kummankin purjeisiin. Mutta niin ei saa käydä, että viereinen vene uppoaa kokonaan.

Lauri Kattelus

Lauri Kattelus (kok.) on Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja.