Bonnin kokous avasi silmät

Palasin viime viikolla Bonnin ilmastokokouksesta. Olin siellä kertomassa Turun ilmastotyöstä ja solmimassa muiden kaupunkien edustajien kanssa paikallistason ilmastositoumusta. Bonnin kokous avasi silmäni.

Bonnissa puhuttiin runsaasti ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Olin mukana keskustelussa, jossa kaupunkien edustajat eri puolilta palloa kertoivat, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa elämään heidän kaupungeissaan jo nyt. Tajusin, ettei Suomessa juurikaan puhuta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Olemme nukkuneet Ruususen unta ajatellen, ettei ilmastonmuutos vaikuta juuri meihin kovin paljon.

Itämeren kaupunkien liiton ja ilmastoraportointiorganisaation CDP:n tuoreessa raportissa osoitettiin Pohjois-Euroopan kaupunkien erottuvan edukseen vahvalla ilmastonmuutoksen hillintätyöllä, mutta olevan muuta maailmaa jäljessä juuri ilmastonmuutoksen sopeutumistoimissa.

Turussakin kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että Turku on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Olemme saavuttaneet jo vahvoja tuloksia: vuoden 1990 tasosta päästöjä on vähennetty kolmannes ja kaupungin 800-vuotisjuhlavuoteen 2029 mennessä päästöjä aiotaan vähentää 80 prosenttia.

Vaikka ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistuttaisiin erinomaisesti, lämpenemistä ei voida pysäyttää. Hillinnän lisäksi tarvitaan myös sopeutumistoimenpiteitä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat arvaamattomat, mutta odotettavissa on esimerkiksi rankkoja sateita ja ennustamattomia sääolojen muutoksia. Kaupunkien on vastattava myös ilmastopakolaisuuteen, joka tulee olemaan huomattavasti vuoden 2015 pakolaisvirtoja isompi kysymys. Nämä ilmiöt tulevat vaikuttamaan tulevien vuosikymmenten elämään myös Turussa.

Turussa on yhä kokonaisvaltaisemmin mietittävä, miten kaupunkia suunnitellaan, kaavoitetaan ja rakennetaan vuosikymmenille, joina myrskyt, sateet ja tulvat lisääntyvät ja saamme lisää asukkaita maista, joissa ei enää pysty asumaan. Ruususen unta ei kannata nukkua liian kauan. Kun mietimme keinoja varautua muuttuvaan ilmastoon, kannustaa se meitä myös yhä kunnianhimoisempaan ilmastonmuutoksen hillintään.

Elina Rantanen

Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr.).