Antti Sippola

Muutosta tekemässä

Kaupanala ja kuluttajien käyttäytyminen muuttuvat nyt Suomessa nopeammin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Se näkyy esimerkiksi siten, että kuluttaminen ei nykytasostaan enää kasva. Kaupanala kilpailee kuluttajan vapaa-ajasta muun muassa netin kanssa ja on jäämässä kisassa auttamattomasti toiseksi. Kulutustasoon vaikuttavat myös kiertotalous, ulkomaisten verkkokauppojen markkinoille tulo ja väestön ikärakenteeseen ja syntyvyyteen liittyvät seikat.

Digitalisaatio on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä ja asiakas tekee ostopäätöksiä paljon harkitummin kuin ennen. Hän hakee tuotteesta tai palvelusta etukäteen tietoa ja tekee ostopäätöksen vasta, jos kokonaiskuva on hänestä kyllin vakuuttava. Kulutuskäyttäytyminen on tietoisempaa ja yksilöllisempää. Juuri tämä meidän on tunnistettava, kun kehitämme omia palveluitamme. Ei riitä, että olemme kiinnostava. Sen lisäksi toimintaympäristömme täytyy olla siisti, viihtyisä ja helposti saavutettava, jotta asiakas haluaa lähteä liikkeelle ja ostoksille.

Kaupanalan murrokseen voi suhtautua kahdella tavalla: menneeseen takertuen tai uutta luoden. Minusta on järkevää valita jälkimmäinen vaihtoehto, koska vain ketterä ja rohkea toimija pystyy kääntämään haasteet edukseen. Hidasliikkeinen jää tässäkin kisassa jälkeen ja lopulta häviölle.

Olemme viime vuosina avanneet uutta, remontoineet vanhaa, mutta myös luopuneet vanhasta. Toisaalta olemme pyrkineet vastaamaan asiakkaiden toiveisiin lähtemällä mukaan esimerkiksi ruuan verkkokauppaan ja tuomalla sähköiset kuitit vaihtoehdoksi paperisille. Myös tulevaisuudessa olemme vahvasti mukana palveluiden ja toimialueemme kehittämisessä.

Sen vuoksi haluamme kuunnella teitä kuluttajia yhä herkemmällä korvalla ja olla arjessanne aidosti läsnä. On hienoa, että Turun alueen asukkaat elävät kuluttajina vahvasti ajassa ja osaavat vaatia uusia palveluita ja tuotteita, jos sellaisia ei heidän saatavillaan vielä ole. Toivonkin, että te turkulaiset antaisitte yhä enemmän palautetta ja suoria kehitysehdotuksia, jotta me kaikki kaupanalan toimijat ja yrittäjät osaisimme parantaa palveluitamme yhteiseksi hyväksi, niin keskusta- kuin haja-asutusalueillakin.

Antti Sippola

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet