Riikka PeltonenTurun seudun Seta ry:n puheenjohtaja

Yhdenvertaisuus on yhteinen asia

Vuosi 2017 vei meitä jälleen pienin askelin kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Hyvä esimerkki on maaliskuun alussa voimaan tullut tasa-arvoinen avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Moni käytti tätä uutta oikeutta ja Väestörekisterikeskuksen mukaan maalis-elokuussa yhteensä 1 578 paria joko solmi avioliiton tai muutti aiemman rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi. Kyseessä oli siis kauan kaivattu ja riemulla vastaanotettu muutos.

Maailma ei kuitenkaan ole sateenkaari-ihmisen näkökulmasta valmis.

Vaikka oikeuksissa on tultu vuosikymmenten aikana pitkälle siitä, kun esimerkiksi homous oli vielä rikos, on jäljellä paljon tekemistä ennen kuin kaikki suomalaiset ovat aidosti tasa-arvoisessa asemassa. Suomen lainsäädäntö kaipaa kipeästi uudistamista ja mahdollistaa jopa räikeät ihmisoikeusrikkomukset.

Vuoden 2018 aikana on lukuisia asioita, joiden eteen on tehtävä töitä ja jotka vaikuttavat yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Naisparien lasten asemaa parantava äitiyslaki on edelleen eduskunnan käsittelyssä. Uusi nimilaki on sukupuolisidonnainen ja ainoastaan aika näyttää, miten maistraatit lakia soveltavat ja tuleeko sukupuolen moninaisuus lain käytännön toteutuksessa huomioiduksi.

Ensi vuonna(kin) isoin asia, jonka eteen lukuisat ihmisoikeusasioita ajavat järjestöt tulevat tekemään hartiavoimin työtä, on translain kokonaisuudistus. Lainsäädäntömme on tältä osin edelleen häpeällisen vanhanaikainen ja muun muassa pakkosterilointi on meillä vieläkin arkipäivää. Suomi syyllistyy jatkuvasti ihmisoikeusloukkauksiin omia kansalaisiaan kohtaan, eikä nykyinen hallitus suhtaudu lain muuttamiseen myönteisesti.

Yhdenvertaisen yhteiskunnan saavuttamiseen ei riitä pelkästään ihmisoikeusjärjestöjen työ. Siihen tarvitaan valtava määrä ihmisiä, jotka seisovat rinnallamme vaatimassa, että kaikkia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon omalla tavallaan.

Mikään panos ei ole liian pieni, kun kyse on yhdenvertaisuudesta, oikeudesta hyvään elämään ja vapaudesta olla oma itsensä. Tervetuloa vaikuttamaan kanssamme siihen, että alkava uusi vuosi on kaikilla tavoin parempi kuin nyt päättyvä!

Riikka Peltonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet