Elina Rantanen Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr.).

Onko Turulla varaa jättää raiteet rakentamatta?

Turussa keskustellaan kevään aikana vilkkaasti kaupungin tulevasta joukkoliikenneratkaisusta – tuleeko meille ratikat vai omilla kaistoillaan kulkevat nivelbussit. Kumpi tahansa järjestelmä tulee kehittämään joukkoliikennettä, sillä molemmissa kalusto kasvaa keskeisillä reiteillä ja omat kulkuväylät mahdollistavat nopean liikenteen. Ajaisiko nivelbussi sitten saman asian kuin sitä kalliimpi raitiotie?

Valintaa tehtäessä on huomioitava monia tekijöitä: järjestelmän kustannukset, käyttöikä, vaikutukset liikkumiseen, energiatehokkuus, imagoseikat ja ennen muuta sen vaikutukset kaupunkikehitykseen. Valinnan on tuettava ja ohjattava Turun kasvua isona kaupunkina; meidän ei pidä heittäytyä maakuntasarjaan.

Vaikka kumipyöriin perustuva ratkaisu on raideratkaisua halvempi kertainvestointi, pidemmällä tähtäimellä korjaus- ja kalustonuusintakustannukset huomioiden kustannuserot näyttäytyvät erilaisina, sillä raitiovaunujen käyttöikä on busseja pidempi. Valtion mahdollinen mukaantulo raideinvestointiin on otettava myös huomioon laskelmissa.

Raitiotiellä on kaksi keskeistä eroa verrattuna nivelbusseihin: sen kapasiteetti kuljettaa ihmisiä on huomattavasti suurempi, mikä tekee siitä tehokkaan, ja se kulkee raiteilla, jotka määrittelevät kaupungin kehityssuuntia. Bussilinjan reitin voi aina muuttaa, mikä voi olla bussiliikenteessä kätevää, mutta jos halutaan toteuttaa kaupunkikehityshanke, sen suunnan pitää olla maankäytön näkökulmasta varmalla pohjalla.

Keskeistä pitää olla valittavan järjestelmän vaikutus ihmisten liikkumiseen. Ns. superbussit ovat busseja bussien rajoitteilla; ne eivät lisää joukkoliikenteen käyttöä samalla tavalla kuin raitiotie, sillä niillä ei ole sen imago-, mukavuus-, kapasiteetti-, ja selkeysetuja. Bussiliikennettä kehittämällä ei koskaan päästä samaan lopputulokseen kuin raideliikennettä kehittämällä.

Joukkoliikennepäätös vaikuttaa useiden vuosikymmenten päähän, joten sitä tehtäessä on katsottava kauas tulevaisuuden Turkuun. Vaikka myös nivelbussit kehittäisivät Turun joukkoliikennettä, riittääkö se meille? Onko kasvavalla Turulla varaa jättää raiteet rakentamatta?

Elina Rantanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet