Janne Koivisto
Päätoimittaja Koivisto

Tampereen ratkaisu ei sovi Turkuun

Turku ja Raisio julkaisivat maanantaina selvityksen, jossa vertaillaan raitiotie- ja superbussivaihtoehtoja.

Uudelle liikennejärjestelmälle on asetettu viisi tavoitetta: kaupungin kilpailukyky, kestävä kaupunkirakenne, sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne, kaupungin asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi sekä taloudellisesti kestävä investointi.

Selvityksen mukaan raitiotie vastaa parhaiten neljään viidestä tavoitteesta. Erot ovat tosin monelta osin melko pieniä ja perustuvat raitiotien hyviin kokemuksiin ja tunnettavuuteen.

Superbussin suurimpana riskinä pidetään sitä, että tavoiteltuja vaikutuksia ei saavuteta, jos laatutasosta tingitään. Superbussin laatutasosta on helpompi tinkiä, koska superbussit voivat periaatteessa kulkea myös muun liikenteen seassa.

Talouden kannalta superbussi on selkeästi kannattavampi investointi, raportissa todetaan.

Vaihtoehdoista on nyt riittävästi tietoa, jotta eri tahot voivat kertoa niistä mielipiteensä. Sen jälkeen viranhaltijoiden täytyy tehdä esitys, jonka pohjalta poliitikot tekevät lopullisen päätöksen.

Superbussivaihtoehto tuntuu sikäli houkuttelevalta, että yhden raitiotielinjan hinnalla saataisiin useampi superbussilinja. Raportissa todetaan, että jos ensimmäisenä toteutetaan yksi raitiotielinja, toista ei rakenneta todennäköisesti 20–30 vuoteen. Silloin suuri osa turkulaisista jäisi kymmenien vuosien ajaksi ilman raitiotietä.

Tampereella tilanne on eri kuin Turussa. Koska Tampere on kahden järven väliin jäävä pitkänmallinen kaupunki, yksi raitiotielinja palvelee kaupunkia huomattavasti paremmin kuin se palvelisi Turkua.

Kirjoittaja on Turkulaisen päätoimittaja.
Päätoimittaja Koivisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet