Niina Ratilainen

Kaupungit siirtyvät raitioteiden aikaan

Helsinki, Tampere, seuraavaksi Turku. Lounais-Suomen pääkaupungin yksi kuumimpia kysymyksiä kuluvan kevään ajan on: raitiotie vai superbussi. 

Kaupunkipolitiikka ja kaupungistuminen on viime aikoina saanut ansaitsemaansa tilaa poliittisessa keskustelussa, kun mm. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on kritisoinut hallituksen kaupunkipolitiikan ohuutta. Kaupungistuminen on megatrendi joka on jo käynnissä ja tuottaa kilpailukykyä koko Suomelle.

Turun seutu kasvaa nopeammin, kuin on osattu aiemmin kuvitella. Tämä vaatii liikennejärjestelmiltä kokonaisvaltaista uudistusta, sillä on tärkeää, että tulevaisuudessa kaupungeissa asutaan yhä tarkemmin joukkoliikennekäytävien varrella ja matkustetaan joukkoliikenteellä. 

Turun tulevan yleiskaavan pohjaksi on valittu ”Kasvukäytävät” malli, joka antaa kaupungistumisen suunnalle selkärangan. Vuonna 2050 turkulaisia on tulevan yleiskaavan vision mukaan 250 000. Suomessa on siis vuosisadan vaihteeseen mennessä noin 60 000 turkulaista enemmän kuin tänään! 

Tällä väestöennusteensa liikennemäärien ennustetaan kasvavan 30% ja tuo ihmismäärä pitää kuljettaa paikasta toiseen tehokkaasti joukkoliikenteellä. Jos liikkumista ei tehosteta, kaupungit ruuhkautuvat. Jos tehokkaisiin joukkoliikenneväyliin ei investoida, ruuhkat kasvavat ja katutila on viihtyisän kaupungin sijaan täynnä jonossa seisovia autoja. Se laittaa myös kapuloita rattaisiin kaupunkien kunnianhimoisille ilmastotavoitteille.

Kun valitsemme joukkoliikennejärjestelmä, valitsemme ilmastoystävällisiä liikkumismuotoja. Tämän lisäksi valitsemme kuitenkin myös kaupunkikehityksen vauhdittajaa. Tässä raitiotie on joukkoliikennejärjestelmien ykkönen, ja Turun selvityksen mukaan: "Raitiotie on arvioitu superbussiratkaisua paremmaksi kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja keskustan vetovoiman, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin osalta". Raitiotiekaupungeissa raiteet ovat nostaneet maan arvoa ja houkuttaneet investointeja.

Tämän päivän päätöksentekijöiden tehtävä on varmistaa että tulevaisuuden kaupunkirakentamiseen on annettu mahdollisuudet. Turussa on selvitetty eroja raitiotien ja tuplanivelsähköbussijärjestelmän, lyhyemmältä lempinimeltään superbussin välillä. Selvityksen valmistettua tiedämme nyt, että bussin kuljetuskapasiteetti ei ole lähelläkään raitiotien kuljetuskykyä. Bussit superetuliitteelläkään eivät yksinään riitä kovassa kasvussa olevien kaupunkien selkärangaksi. 

Missä ihmisiä on paljon, on fiksua investoida moderneihin pikaraitioteihin. Tuota verkkoa tulee täydentää kattavasti ja tehokkaasti sähköbusseilla, pyöräilyreiteille sekä myöhemmin tulevaisuudessa kehittyvillä vähäpäästöisillä liikkumismuodoilla. Se on keino, jolla tehdään hyvää kaupunkipolitiikkaa.

Tussa on suunniteltu raitiotien käyttöönottoa kymmenen vuotta. Nyt on aika siirtyä ratkaisuihin ja ne ratkaisut on kaupunginvaltuuston käsissä jo tänä keväänä.

Niina Ratilainen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet