Muutos tehdään pakolla

Mikään ei auta: Suomi pilkotaan 18 maakuntaan ja päätöksenteko sementoidaan menneisyyden muotilla.

Jos Juha Sipilän hallitus kaatuisi ja uudet eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, keskustan ja kokoomuksen hallitusakseli katkeaisi. Samalla kaatuisivat sote-uudistus ja maakuntahallinto.

Hallituskauden kuluessa Sipilä on päätös kerrallaan perunut Suomen uudistamisen. Kokoomuksen Petteri Orpo on hyväksynyt sen vain siksi, ettei hallitus kaatuisi. Onko valta riittävä peruste huonolle hallinnolle?

Maakuntahallinnolla ei ole elinkeinopoliittisia, työvoimallisia ja Suomen elinvoiman säilyttämiseen liittyviä perusteita.

Kansalaistenhyvinvointi syntyy tulevaisuudessakin työnteosta, joka keskittyy seuraavien 20 vuoden kuluessa pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle, Turun seudulle, Vaasan ja Seinäjoen alueelle sekä Oulun ympäristöön. Eniten työväestö vähenee keskustan hamuamissa pienissä maakunnissa.

Kilpailu työvoimasta kiihtyy, kun työikäinen väestö vähenee. Alueellinen elinvoima, vetovoima- ja pitovoimatekijät ratkaisevat, mihin työntekijät sijoittuvat. Samalla määrittyvät myös koulujen, päiväkotien ja asuntomarkkinoiden sijainnit.

Sote-uudistuksen ja maakuntahallinnon ongelmana on takertuminen nykyhetkeen."

Sote-uudistuksen ja maakuntahallinnon ongelmana on takertuminen nykyhetkeen. Tämän päivän lapset elävät aikuisina Suomessa, jonka väestörakenne, ikäjakauma ja asuinkeskittymät poikkeavat merkittävästi nykyisestä. Uudistusten pitää tukea tulevaisuutta eikä vanhaa valtaa.

Suomi hukkaa 18 maakunnassa rahat, jotka tarvitaan talouskasvun, koulutuksen ja elintason kohottamiseen. Hallinnosta hyötyvät vain poliitikot, jotka nostavat kokouspalkkioita kunnanvaltuustosta, maakuntahallinnosta, eduskunnasta ja valtioneuvostosta.

Kansakunnanvarat eivät tule riittämään nykyisiin alue-, yritys- ja maataloustukiin eikä moniportaiseen hallintoon.

Kun sote-uudistus ja maakuntahallinto lopulta johtavat palvelujen karsintaan ja verojen korottamiseen, Sipilän ja Orpon selitykset eivät riitä sen enempää kaupunkien kuin maaseudunkaan asukkaiden rauhoittamiseen.

Kommentit (8)

Kommentit

Totta joka sana Pietilän pakinassa, mutta samalla hän voisi kertoa kuinka on mahdollista, että
kuutena päivänä aamukantona tilattu lehti muuttuu viitenä aamuna jaettavaksi tilaushinnan
muuttumatta.

juhani salonen

Jos rehellisiä ollaan, niin sote ja maakuntahallinto eivät pilko Suomea mitenkään. Nämä maakunnat ovat olleet ennenkin, ja jatkavat olemistaan, vaikka hallitus kaatuisi. Se mikä on muuttumassa, on vallan siirto kunnilta maakunnille. Suuret kunnat eivät sitä tarvitse, ja ovat perustellusti harmissaan. Pienet kunnat tarvitsevat leveämpiä hartioita velvollisuuksiensa hoitamiseen. Ne tarvitsevat maakuntia tuekseen. Kärjistetysti ilmaistuna vastakkain ovat suuret kaupungit ja pienet maaseutukunnat. Helsinki johtaa ymmärrettävästi suurten kaupunkien kapinaa. Puolueet ovat hiukan hankalammassa asemassa.

suomensuomalainen

Muuten oikein, mutta suuretkin kunnat tarvitsisivat maakuntia tai ainakin suurten kuntien asukkaat. Sillä suuretkin kunnat ovat jo nyt perustamassa tai ulkostamassa kaikenlaisia epädemokraattisia hallintohimmeleitä. Isojen kuntien johdon mielestä nykyinen tilanne on hyvä, koska hallintoon ei liiemmälti pääse demokratia ja kansalaisten mielipiteet vaikuttamaan. Siksi Vapaavuori kapinoi - säilyttääkseen toimintavapauden ja pitääkseen demokratian loitolla. Diktaattoriainesta, kerta kaikkiaan!

Ville Hurmalainen

Kaikista yksinkertaisinta olisi muuttaa nykyiset sairaanhoitopiirit (ovat kuntayhtymiä) sote-alueiksi. Sitten myöhemmin voisi katsoa, onko alueita liikaa (nyt 18). Tätä ehdotti PS:n eduskuntaryhmä 2013, mutta siitä ei silloin mikään media innostunut tai kirjoittanut. Valinnanvapautta voisi lisätä asiakasseteleillä. Näin homma pysysyi alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti julkisen sektorin omana uudistuksena, johon ei tarvitse naittaa yksityistä sektoria.

Erkki Saarinen

A-P. Pietilä

A-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.