Li Andersson

Turusta lähiöiden edelläkävijä

Tiesitkö sinä, että asuinalueiden eriarvoistuminen on ollut voimakkaampaa täällä Turussa kuin Helsingissä ja Tampereella? Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu asuinalueiden eriytymistä ja sosiaalista kestävyyttä Helsingin, Tampereen ja Turun seutukunnissa vuosina 2005–2014.

Eriytymisellä viitataan ilmiöön, jossa pienituloiset tai esimerkiksi maahanmuuttotaustaiset asukkaat asuvat omissa kaupunginosissaan ja alueillaan ja rikkaat vastaavasti omillaan.

Ongelma ei ole Suomessa vielä niin kärjistynyt kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai muissa maissa, missä tuloerot ja eriarvoisuus ovat Suomea suurempia, mutta kehityssuunta on silti huolestuttava erityisesti Turun osalta.

Tutkimuksessa nostetaan esille asuntopolitiikka yhtenä keskeisenä syynä sille, että eriytyminen on ollut selkeämpää juuri Turussa. Helsingissä ja Tampereella on onnistuttu Turkua paremmin sijoittamaan esimerkiksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia ja eri kaupunginosiin.

Tutkimustulos osoittaa, että Turussa on epäonnistuttu huolehtimaan kaupungin tasa-arvoisesta kehittämisestä. Vasemmistoliitto yritti jo viime valtuustokaudella nostaa kaupungin eriytymiskehityksen kääntämisen Turun kaupunkistrategian kärkeen. Siihen ei silloin tukea löytynyt, ja viime vuosien kaupunkisuunnitteluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ovat käytännössä kaikki koskeneet keskustaa ja olleet vahvasti elinkeinopoliittisesti perusteltuja.

Alueiden tasa-arvoinen kehittäminen pitäisi nostaa turkulaisen kaupunkipolitiikan keskiöön. Kansallista ja kansainvälistä mainetta voisi kauniin Aurajoen rannan alueen, kulttuurihistorian ja sivistyksen lisäksi myös olla mahdollista niittää asettamalla tavoitteeksi, että Turusta tulee tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen tai lähiöpolitiikan edelläkävijä. Kansainvälisiä esimerkkejä noudattaen tulisi panostaa palvelutason parantamiseen esimerkiksi liikuntapalveluiden ja nuorisotalojen muodossa. Lisäksi asuntopolitiikassa pitää huolehtia siitä, että kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuotetaan riittävästi eri puolille kaupunkia. Turusta olisi mahdollista tehdä tasa-arvoisen kaupunkipolitiikan esimerkki, jos tahtoa suunnan muutokseen vaan löytyy.

Li Andersson

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet