Elina Rantanen Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr.).

Maailma ei ole meitä varten

Näin sydäntäsärkevästi otsikoivat nuoret Turun seudulta esityksensä tilaisuudessa, johon minut oli kutsuttu keskustelemaan siitä, miten paljon palveluja tarvitsevia nuoria voisi auttaa. Nämä nuoret olivat tavallisia 15–20-vuotiaita, joiden voimat olivat eri syistä loppuneet.

Ehdottomasti eniten keskustelua herättivät mielenterveyspalvelut ja se, miten nuorten pahoinvointiin voitaisiin puuttua. Mielenterveyspalvelujen ja koulupsykologien jonot koettiin aivan liian pitkiksi; hätä ehtii kertyä suureksi ennen kuin siitä pääsee puhumaan ammattilaisen kanssa.

Nuoret korostivat varhaista puuttumista – sitä, että joku huomaisi pahan olon, pysähtyisi ja kysyisi mitä kuuluu. Eräs tyttö kertoi itkeneensä koko päivän koulunsa käytävällä ilman, että kukaan oli pysähtynyt kysymään mikä hätänä. Erityisesti nuoret toivoivat, että opettajat ehtisivät kysyä kuulumisia ja huomata, miten nuorilla menee.

Koulut ovat avainasemassa nuorten ongelmien tunnistamisessa ja heidän ohjaamisessaan eteenpäin. Lisäämättä jo valmiiksi kuormittuneiden opettajien työtaakkaa voisi olla mahdollista kouluttaa nykyistä enemmän koulujen henkilökuntaa kohtaamaan mielenterveysongelmia, jotta nuoret saisivat ensiapua siellä, missä päivänsä muutenkin viettävät.

Kohtaamisen teema nousi esiin myös nuorille tehdyssä Yle Uutisluokan kyselyssä. Kyselyyn vastanneet nuoret toivoivat erityisesti opettajilta, että heillä olisi joskus aikaa kysyä mitä kuuluu. Juuri heidän kuulumisensa jäivät kaikilta aikuisilta liian usein kysymättä, joilla oli paha olo, jotka satuttivat itseään usein esimerkiksi viiltelemällä.

Miksi tapaamani nuoret kokivat, ettei tämä maailma ole heitä varten? Siihen vastaamiseksi meidän kaikkien on syytä katsoa peiliin: minkälaista maata ja kaupunkia rakennamme, kun osa ei tunne kuuluvansa joukkoon? Yhteiskunta on moninaistunut, käytettävissämme olevat tietolähteet ja viestintäkanavat ovat lisääntyneet ja maailma ylipäänsä muuttunut jatkuvasti monimutkaisemmaksi ja epävarmemmaksi. Samalla nuorten kokemat paineet ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet.

Meidän kaikkien on tehtävä yhdessä töitä, jotta tämä maailma olisi muuttuessaankin meitä kaikkia varten.

Elina Rantanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet