Elina Rantanen Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr.).

Pyhä lehmä

Turku on sitoutunut kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä olemaan hiilineutraali kaupunki 10 vuoden kuluttua. Samaan aikaan ilmastotavoitteiden kiristämisen kanssa on luotu kunnianhimoinen keskustan kehittämisen visio, jonka ensimmäisistä toimenpiteistä on niin ikään lyöty nuija pöytään.

Molemmissa tavoitteissa liikenteellä on iso rooli.

Turun kasvihuonekaasupäästöistä noin 20 prosenttia syntyy tällä hetkellä liikenteessä. Koska energiantuotannossa on pystytty vähentämään päästöjä, sen osuus kokonaisuudessa pienenee koko ajan; samaan aikaan liikenteen osuus kasvaa. Ennusteiden mukaan se on 10 vuoden kuluttua noin 50 prosenttia.

Keskustan kehittämisen visiossa keskeistä on viihtyisyyden lisääminen. Turkulaisten suosikkipaikkoja ovat Aurajoen rannat, jotka pursuavat elämää ja ihmisiä; moottoriajoneuvoja niillä ei juurikaan näe. Keskustaa on tarkoitus kehittää yhä isommin tähän suuntaan: sitä tehdään ihmisille, kun taas autot jätetään kauemmas ja niiden määrää vähennetään lisäämällä muiden kulkumuotojen vetovoimaa. Keskustaan pääsee jatkossakin kaikilla kulkuneuvoilla, mutta keskustassa ei tarvitse päästä liikkumaan joka paikkaan omalla autolla.

Suunnitelmista ja tavoitteista vallitsee yksimielisyys, kunnes niistä muotoillaan konkreettisia päätöksiä. Esimerkiksi Turun yleiskaavaluonnokseen liittyvästä liikennesuunnitelmasta käydyssä keskustelussa on esiintynyt hämmentävää autoraivoa. Yhdessä sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen laadittua konkreettista suunnitelmaa on suomittu kiihkein sanakääntein, joiden perusajatus on, että jokaisella on oltava oikeus ajaa autolla lähes minne tahansa. Turussa auto on edelleen pyhä lehmä, vaikka monissa vastaavankokoisissa kaupungeissa tämä on kyseenalaistettu kaupunkisuunnittelussa vahvasti.

Jotta voimme toteuttaa viihtyisän ja turvallisen kaupunkikeskustan sekä tehdä Turusta hiilineutraalin seuraavan vuosikymmenen aikana, pyhään lehmään on uskallettava kajota. Vähäpäästöisillä polttoaineilla saadaan paljon aikaan, mutta ne eivät vähennä autojen tarvitsemaa kaupunkitilaa. Tarvitaan myös uutta kaupunkisuunnittelua, jossa autoilla on oma roolinsa, mutta keskiössä on ihminen.

Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Elina Rantanen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet