LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Meillä on jo rokotuspakko

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen vaatii rangaistusta niille, jotka eivät rokota lastaan, ja ministeri Annika Saarikko kannattaa vapaaehtoisuutta. He sivuuttavat sen, että meillä on jo rokotepakko, jonka rajoista ja sitovuudesta tulisi nyt käydä perusteellinen keskustelu. Kaikkiin rokotteisiin sitä ei tietenkään voi soveltaa, mutta lasten suojaaminen vakavia sairauksia vastaan on välttämätöntä.

Rokottamisessa on kysymys lasten oikeudesta terveyteen. Se on tärkeä arvo, josta Suomessa ollaan ministereitä myöten yksimielisiä. Rokotuksilla suojataan lasten terveyttä erittäin vaarallisia sairauksia, kuten isorokkoa, hinkuyskää ja tuberkuloosia, vastaan. Rokotukset tuovat suojan myös vanhoja lastentauteja eli vihurirokkoa, vesirokkoa ja tuhkarokkoa vastaan, jolloin vältytään myös niiden vaarallisilta jälkitaudeilta. Ennen rokotuksia lapsia kuoli näihin tauteihin. Aivan viime aikoina on nähty, että yleinen rokotekattavuus ja laumasuoja eivät riitä suojaamaan niitä lapsia, joiden vanhemmat jättävät lapsensa rokottamatta.

Lapsen oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen on myös oikeudellinen periaate, joka on vahvistettu muun muassa lasten oikeuksien sopimuksessa. Suomessa lasten terveyttä turvaavat useat lait. Lastensuojelu suojaa lapsia silloin, kun vanhemmat vaarantavat heidän terveyttään ja kehitystään.

On selvää, että myös rokotusten antamisessa ensisijaista on asioista tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus. On kuitenkin uskallettava tuoda esiin mahdollisuus rokottaa vastoin vanhemman tahtoa, koska rokottamatta jättäminen vaarantaa lapsen terveyden. Kyse ei ole pelkästään rokotuksesta kieltäytyvien lapsista, vaan myös laumasuojasta heille, joita ei terveydellisistä syistä voi rokottaa.

Ville Savonlahti

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen vihreät

Johanna Niemi

akatemiaprofessori

Turun yliopisto

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet