LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Joukkoliikenteen tulevaisuus kaipaa rohkeutta, ei ihmelääkkeitä

Turkulaisen päätoimittaja Janne Koivisto on 5.1. pääkirjoituksessaan puhunut joukkoliikenneratkaisujen välillä olevasta “syvästä kuilusta”, johon ratkaisuksi olisi nyt yllättäen esitetty nk. Bus Express -ratkaisua.

Joukkoliikennelautakunnan jäseninä pidämme Bus Expressiä kiinnostavana ehdotuksena, mutta Koiviston ajattelema ihmeratkaisu se ei ole.

Raitiotiesuunnitelma ei ole pelkästään joukkoliikenneratkaisu, vaan se on nimenomaan ja erityisesti tapa tervehdyttää kaupungin hajanaista rakennetta – ja tervehdyttää myös kaupunkilaisia vähentämällä saasteita, melua ja katupölyä. Hankkeessa on viisi kriteeriä, joista merkittävä osa liittyy kaupunkirakenteeseen.

On pahasti virheellistä väittää Koiviston tavoin, että raitiotien ja nykyisten kaltaisen bussien “välistä on puuttunut vaihtoehto, joka kehittäisi joukkoliikennettä mutta ei maksaisi maltaita.” Raitiotien tai nopean linja-auton vaihtoehtona ei missään nimessä ole nykyinen nollavaihtoehto (VE0), vaan perusmallikin on nimeltään “VE0+ Runkobussijärjestelmä”.

Joukkoliikennettä uudistetaan siis joka tapauksessa merkittävästi heti, kun toriparkki on valmistunut. Runkolinjauudistus vaatii ja pitää jo nykyisellään sisällään voimakkaita etuuksia joukkoliikenteelle, ja se nopeuttaa liikkumista erityisesti kehän suuntaisesti. Myös bussilinjojen sähköistyksestä on jo tehty päätös, ja suunnitelma etenee heti, kun kalustolla saavutetaan riittävä käyttövarmuus.

VE0+ ei kuitenkaan ole kaupunkikehitysratkaisu, vaan se jatkaa nykytilaa muuttamatta itse kaupunkirakennetta. Käytännössä esimerkiksi Kupittaan alueen suunnitelmien toteuttaminen voi olla mahdotonta, mikäli joukkoliikenteen kapasiteetti ei kasva kaupungin mukana.

Bus Express -idean koossapitävä idea on se, että muutettaisiin mahdollisimman vähän. Nykyisen runkolinjauudistuksen tyyppinen ratkaisu, mutta parempana, isompana ja kalliimpana. Käytännössä siitä voisi ehkä käyttää lyhennettä VE0++. Kapasiteetin osalta se palvelisi ehkä muutaman vuoden kauemmin kuin nykyinen järjestelmä, mutta maksaisi enemmän.

Bus Express voi hyvinkin olla mielenkiintoinen konsepti, kun runkolinjoja kehitetään eteenpäin. Raitiotiepäätöksen kannalta Bus Express ei kuitenkaan ole mikään uusi maaginen vaihtoehto, josta pitäisi laatia uudet vertailevat selvitykset ennen kuin voidaan edetä. Nyt tehdään päätöstä siitä, halutaanko kehittää ja tervehdyttää kaupunkia vai ei. Bus Express on selkeästi ratkaisu jossa ei kehitetä. Nyt tehtävässä isossa ratkaisussa Bus Express ei siis ole yksi vaihtoehdoista.

Riina Lumme (vihr.)
kaupunginvaltuutettu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen

Jakke Mäkelä (vihr.)
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet