LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Runkolinjoja ja raitioteitä tarvitaan

Runkolinjat parantavat 180 000 asukkaan joukkoliikennettä kaupunkiseudulla. Turun keskustan kautta kulkisi kahdeksan Turun sisäistä ja yksi seudullinen palvelutasoltaan parannettua linjaa.

Uusi poikittaislinja kulkisi Kupittaan työpaikkakeskittymän kautta. Bussien nopeutta, täsmällisyyttä ja houkuttelevuutta nostetaan omilla kaistoilla, liikennevaloetuisuuksin ja vuorovälien tihentämisellä 5-10 minuuttiin.

Bussirunkolinjat eivät kuitenkaan riitä Varissuon ja Raision reittiosuuksilla, joissa nyt ollaan 5 minuutin vuoroväleistä huolimatta talvikuukausina kapasiteettirajoilla ja joiden varteen on suunnitteilla huomattavan paljon uusia asuntoja, työpaikkoja ja palveluja.

Varissuo-Itäharju-Kupittaa-keskusta osuuden varrelle on tavoitteena toteuttaa asunnot 20 000 asukkaalle ja luoda 10 000 työpaikkaa. Teli- tai superbussien noin 50 paikan istumakapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä tihennetyillä vuoroväleilläkään.

TLO:n esittämä runkolinjamalli ei riitä kasvavalle Turulle. Bussijärjestelmässä kuljettajakustannukset ovat yli 50 prosenttia kokonaismenoista, joten kapasiteetin nostaminen vuorovälejä tihentämällä on kalleinta elinkaarikustannuksina arvioituna.

Tarpeeksi isoja sähköbusseja ei ole vieläkään markkinoilla. Raitiovaunujen kapasiteetti mahdollistaa liityntäliikenteen Littoisista ja Raision keskustan kautta kulkevilla linjoilla, jolloin vähäisemmän kysynnän linjoja ei kannata ajaa Turun keskustaan saakka. Raitiovaunuille annetaan jo 40 vuoden käyttötakuut ja huolto niiden pitämisestä moderneina kuljetusvälineinä.

Vastaavana aikana busseja pitää uusia 3-4 kertaa. Elinkaarimallilla laskettuna Tampereen hankintahinnaltaan kallein raitiotiehanke osoittautui ylivoimaisesti edullisimmaksi verrattuna muihin toteutusmalleihin. Tampereen allianssimallilla toteutuva raitiotie on myös tiukasti pysynyt aikataulussaan ja budjetissaan. Raitiovaunujen on todettu houkuttelevan vähintään 30-50 prosenttia enemmän matkustajia verrattuna bussiin. Raitiovaunuissa käytetään koeteltua, mutta modernia tekniikkaa.

Raitiotien houkuttelevuuden ansiosta uusien asukkaiden ja työpaikkojen tuomat verotulot sekä kiinteistöverotuotot ovat selvästi suurempia kuin bussivaihtoehdoissa.

Jorma Jäntti

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet