Ville ValkonenKirjoittaja on KTM, talouskeskustelija ja yrittäjä Talous ja Vauraus Oy:ssä.

Parempi maailma sijoittamalla?

Sijoittamalla voi parantaa maailmaa. Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla. Se tarkoittaa sitä, että sijoitetaan vain sellaisiin yhtiöihin, jotka toimivat vastuullisesti. Tarkentaen se tarkoittaa ensinnäkin vastuuttomien yhtiöiden poissulkua ja toisekseen vaikuttamista kaikissa yhtiöissä, jotta ne parantaisivat kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

Kirjainyhdistelmä ESG (environment, social and governance) viittaa siihen, että yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön, sosiaaliset tekijät kuten työntekijöiden oikeudet sekä hallinnollisen vastuullisuuden eli torjuu esimerkiksi korruptiota. Yksittäisen yhtiön lisäksi vastuullisen sijoittamisen periaatteita voidaan soveltaa myös rahastoihin.

Vastuullisia sijoituskohteita on muitakin. Esimerkiksi ”vihreillä joukkovelkakirjalainoilla” eli ns. green bondeilla on rahoitettava jokin ympäristöystävällisyyttä lisäävä investointi, vaikkapa energiatehokkuushanke tai uusiutuvan energian voimala. Varojen käytöstä on myös raportoitava.

Periaatteessa omistajat päättävät yritysten toiminnasta. Käytännössä pörssiyhtiöiden omistus on niin hajautunutta, että vain suurimmat omistajat voivat suoraan vaikuttaa niiden toimintaan, mutta pörssikurssistaan ovat kiinnostuneita kaikki yhtiöt. Kurssi taas muodostuu viimeisimmän kaupan perusteella, eli siinä piensijoittajatkin vaikuttavat.

On olemassa myös tutkimukseen perustuvia viitteitä siitä, että vastuullisesti toimivat yhtiöt suoriutuvat parhaiten myös taloudellisesti. Tämä onkin järkeenkäypää, kun ajattelee, mitä valtavia riskejä vastuuttomaan toimintaan liittyy, esimerkiksi kuluttajien kaikkoamisen tai ympäristövahinkojen muodossa.

Maailma ei tietenkään muutu yhden ihmisen – tai suurenkaan sijoittajan – toimesta, eikä nopeasti, mutta kun riittävän suuri osa toimii tietyllä tavalla, on markkinoilla valtava voima. Vastuullisista mahdollisuuksista löytyy paljon tietoa verkosta etsimällä tai omalta pankilta kysymällä.

Suurin osa meistä tahtoo hyvää maailmalle. Vastuullisuuden periaatteita voi hyvin toteuttaa myös säästäessään arvopapereihin.

Ville Valkonen

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet