Toimitukselta

Pääkirjoitus: Positiivinen vire jatkuu Turun seudulla

Maakuntaennusteen mukaan työpaikkojen määrä lisääntyy pk-yrityksissä edelleen, mutta kasvu on taittunut.

Minna Harmaala

Turun seudulla menee tänä vuonna hyvin, jos ennusteita on uskominen. Tammikuun aikana myönteisiä talousuutisia on tullut monesta suunnasta: kiinteistönvälittäjien mukaan Turun seudun asuntojen kysyntä ja hintataso ovat noususuhdanteessa ja yrittäjätkin odottavat kasvua vähän joka sektorilla.

Toki asuntojen hinnan nousu on suoraan positiivinen asia lähinnä omistavan luokan näkökulmasta. Välillisesti se kuitenkin kertoo alueen vetovoimasta: Turun seudulle halutaan muuttaa. Vetovoimasta kertoo sekin, että Turkuun muutetaan sekä muualta Suomesta että vähän ulkomailtakin. Muuttoliikkeen ansiosta Turun väkiluku kasvoi viime vuonna 1 940 hengellä.

Asuntojen hintojen noususuhdanne ja Varsinais-Suomen Maakuntaennuste viestivät samaa: työpaikkoja on ja syntyy. Ja sitä positiivisempaa talousuutista on niin julkisen kuin ihmisten henkilökohtaisenkin talouden näkökulmasta vaikea keksiä.

Myös Turun lentokentän iso kasvu kertoo vetovoimasta ja talouden hyvästä tilanteesta – ilmastonäkökulmasta lentomatkustuksen kasvu on toki jotain muuta kuin ilon aihe.

 

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen mukaan valtaosa maakunnan yrityksistä arvioi henkilöstömääränsä pysyvän tänä vuonna entisellään. Sen verran moni kuitenkin ennakoi rekrytointitarvetta, että Varsinais-Suomen Yrittäjät arvioi alueelle olevan syntymässä tuhansia uusia työpaikkoja.

Samaan aikaan 38 prosenttia yrityksistä arvioi, että työvoiman saatavuus on heikentynyt.

Tärkeimmäksi lääkkeeksi tähän pidetään paikallista sopimista, mitä myös EK on sitkeästi tuonut keskusteluun. Tuskinpa työntekijäjärjestötkään asettuvat poikkiteloin, kunhan paikallinen sopiminen ei tarkoita työehtojen polkemista. Usein paikallisen sopimisen vaatimukset kuitenkin haiskahtavat heikommilta työehdoilta, ja on vähän vaikea nähdä, miten sellaiset parantaisivat työvoiman saatavuutta. Osaajien houkuttelu onnistuu varmasti paremmin tarjoamalla erityisen hyviä työehtoja, ja tämä onnistuu kyllä ihan valtakunnallistenkin työehtosopimusten alaisena. Minimin ylittäminen ei tietääkseni ole minkään alan tesissä kiellettyä.

 

Henkilöstömäärää enemmän Varsinais-Suomen yritykset odottavat liikevaihdon kasvua. Jopa teollisuusyrityksissä on toiveikkuutta ja investointihalukkuutta.

Se on toki huomattava, että tältä vuodelta odotetaan entistä vähemmän kasvua. Maakuntaennusteessa kasvukäyrä kääntyi hienoiseen laskuun jo viime vuonna. Liikevaihdon kasvua ennakoiva saldoluku oli tutkimuksessa Varsinais-Suomessa edelleen 29 ja Turun seudulla 31. Pudotusta molemmissa 5 yksikköä. Saldoluku on kasvua ja laskua odottavien osuuden erotus. Kasvuodotusten hidastuminen ei välttämättä ennakoi niiden muuttumista laskuksi, mutta mielessä se kannattaa pitää.

Kasvun hidastumisen lisäksi Maakuntaennusteessa mietityttää se, että pk-yrityksistä kasvu-uralla ovat mukaan lähinnä suurimmat. Jos, kuten ennusteen tekijät pohtivat, syynä on pienempien yritysten kasvuhaluttomuus, olisi syytä miettiä, miksi näin.

Esimerkiksi kuntien ja yritysten yhteistyössä on ennusteen mukaan vielä monissa paikoissa parantamisen varaa. Ehkä yhteistyöllä löytyisi kasvuinnostuksen lisäämiseen keinoja? Valtioltakin voisi toivoa pienten yritysten, muidenkin kuin yksinyrittäjien, työllistämiseen kannustamista.

Toisaalta ehkäpä isot ovatkin isoja juuri siksi, että töitä riittää. Vaikea sanoa, kumpi on kana ja kumpi muna.

 

Pysytään nyt kuitenkin positiivisina. Vajaa vuosi sitten julkaistun konsulttitoimisto MDI:n ennusteen mukaan 20 vuoden päästä kasvaa enää kolme aluetta, ja yksi näistä on Turku. Kaksi muuta ovat pääkaupunkiseutu ja Tampere.

Minna Harmaala

Kirjoittaja on Turkulaisen päätoimittaja

 

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet