Lukijan kirjoitukset

Pehr Kalm ja hänen tammensa

Pehr Kalm oli aikakautensa tunnetuin suomalainen tiedemies maailmalla. Hän eli vuosina 1716-1779 ja toimi Turun akatemian ensimmäisenä talousopin professorina vuosina 1747-1779. Kalm oli maailmankuulun ruotsalaisen kasvitieteilijän Carl von Linnén (1707-1778)oppilas ja teki tämän lähettämänä tutkimusmatkan Pohjois-Amerikkaan lokakuusta 1747 kesään 1751, mihin matkaan hänen kuuluisuutensa pääosin perustuu.

Talousoppi tuohon aikaan oli pitkälti luonnon taloutta, muun muassa kasvitiedettä. Amerikan matkalta palattuaan Kalm perusti 1752 koepuutarhan Hirvensalon Maanpään Sipsaloon, missä hän tutki matkalta tuomiensa kasvien soveltuvuutta täkäläisiin olosuhteisiin.

Hirvensalon puutarhan lisäksi Turun akatemialla oli varsinainen kasvitieteellinen puutarha niin sanotun Piispantalon tontilla, jolla nykyisin sijaitsee Sibelius-museo. Puutarhan perustaminen 1757 on sekin paljolti Kalmin ansiota, ja hän toimi sen johtajana kuolemaansa saakka. Puutarhan olemassaolosta muistuttaa edelleen paikalla sijaitseva suurikokoinen, kaunis ja hyväkuntoinen ”Kalmin tammi”.

Kalmin tammen iästä on aivan viime aikoina ollut keskustelua tämän lehden palstoilla. Kirjoituksessa 7.12.2013 puun iäksi mainittiin 234 vuotta ja istutusvuodeksi 1779. Näin täsmälliset tiedot hämmästyttivät minua – vaikutti siltä, että ne perustuisivat johonkin dokumenttiin. Mitään tällaista kirjallista dokumenttia ei kuitenkaan ole, ja itse asiassa puheena oleva tammi onkin selvästi vanhempi, noin 260 vuotta.

Edesmennyt Turun yliopiston kasvitieteen professori Paavo Kallio (1914-1992) teki aikanaan tammesta vuosilustotutkimuksia ja tuli siihen tulokseen, että puu ikänsä puolesta saattaisi olla Kalmin itsensä istuttama.

Nyttemmin tällainen tutkimus on tehty uudestaan, ja sekin viittaa siihen, että puu on saanut alkunsa siemenestä suunnilleen 260 vuotta sitten, noin vuonna 1750. Kun tähän vuosilukuun lisätään istutustaimen ikä 10-20 vuotta, päädytään arvioon, jonka mukaan tammi on istutettu joskus 1760-1770.

Kaikki siis viittaa siihen, että Kalmin tammi saattaa olla Kalmin itsensä istuttama. Koska Pehr Kalm toimi mainittuna aikana alueella silloin sijainneen kasvitieteellisen puutarhan johtajana, on jopa todennäköistä, että nyt hänen nimeään kantava tammi on istutettu hänen itsensä toimesta.

Petter Portin

Turun yliopiston perinnöllisyystieteen emeritusprofessori ja Kalm-tutkija

Lukijan kirjoitukset

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet