Eeva-Johanna Eloranta

Kansansairautemme mielenterveysongelmat

Viime aikoina olemme surullisina joutuneet lukemaan lehdistä järkyttävistä perhesurmista. On selvää, että näihin julmiin tekoihin syyllistyneiden ihmisten mielenterveys on järkkynyt vakavasti. Mielenterveysongelmat ovatkin suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus maassamme, niiden takia on työkyvyttömyyseläkkeellä noin 90 000 suomalaista. Yleisimpänä syynä työkyvyttömyyteen on masennus, jonka takia 38 000 ihmistä on joutunut jäämään eläkkeelle. Jokaisena päivänä 12 ihmistä jää eläkkeelle masennuksen takia ja lähes puolet heistä on alle 30-vuotiaita nuoria.

Sairastuminen koskettaa laajaa ihmisjoukkoa

Mielenterveysongelmat eivät siis ole enää mikään pienen ihmisryhmän ongelma, vaan koskettaa yhä useampia ihmisiä, sekä sairastuneita että heidän läheisiään ja perheitä. Joka viides alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmilla on mielenterveyden ongelma ja näillä lapsilla on kohonnut riski sairastua myöhemmin itsekin. Näissä tilanteissa olisikin tärkeää, että terveydenhuolto ja sosiaaliviranomaiset tekisivät yhteistyötä varsinkin, jos sairaus vaikuttaa vanhemman kykyyn toimia vanhempana. Perheen tulee saada apua vanhempana toimimisessa. Tärkeää myös on, että lapselle kerrotaan oman vanhemman mielenterveyden häiriöstä, sillä asian salaaminen voi olla este lapsen kehitykselle, mutta ymmärrys asiasta auttaa lasta.

Hoitokäytännöissä parantamisen varaa

Suuri ongelma on myös suomalaiset hoitokäytännöt. Vaikka Kelan kuntoutuksena korvaama psykoterapia muuttui lakisääteiseksi toiminnaksi viime vuoden alusta, on sen piiriin pääsyn kynnys varsin korkea. Hakuehdot täyttääkseen potilaalla tulee olla psykiatrinen diagnoosi ja sen jälkeen vähintään kolmen kuukauden mittainen hoitosuhde. Näin ollen Kelan psykoterapiaan ohjattavat potilaat joutuvat odottamaan psykoterapian alkamista pelkän lääkehoidon varassa useita kuukausia.

Masennuslääkkeitä käyttääkin 400 000 suomalaista. Kansainvälisten suositusten mukaan terapia pitäisi aloittaa muutaman viikon kuluessa sairastumisesta eli sairastuneen pitäisi saada psykoterapiaa mahdollisimman pian. Kun terapiaan pääsee varhaisessa vaiheessa eivät ongelmat pahene eivätkä työkyvyttömyys ja sairauspoissaolot pitkity vaan psyykkisten ongelmien yhteiskunnalle aiheuttamat välittömät ja välilliset kulut pienentyvät. Puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä tai erilaisista perhetragedioista.

Eeva-Johanna Eloranta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet