Lukijan kirjoitukset

Maksuttomat palvelut ovat Suomen menestyksen perusta

Nimimerkkikirjoittaja ”Ilmainen ei ole ilmaista” (Turkulainen 18.2.2012) on oikeassa siinä, että niin Suomen kuin Turun kaupunginkaan taloustilanne tuskin mahdollistaa uusien maksuttomien palvelujen käyttöönottoa juuri nyt. Siinä mielessä valtuustoaloite maksuttoman päivähoidon selvittämiseksi oli epäonnistuneesti ajoitettu.

 Sitä kuitenkin ihmettelen, miksi kirjoittaja niin kovasti moittii maksuttomia palveluja yleensä (Sdp ei ole käyttänyt termiä ilmainen tässä yhteydessä).

 Voi aika hyvällä syyllä sanoa, että monet maksuttomat lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät palvelut ovat keskeisin syy Suomen hyviin oppimistuloksiin, sekä kohtuullisiin elintasoeroihin. Neuvolapalvelut, koulu, lukio, ammatillinen opetus, korkeakouluopetus – kaikki ovat maksuttomia.

 Läntisessä naapurimaassamme Ruotsissa kynnys sosiaaliluokkien välillä on Suomeakin matalampi eli sosiaalinen liikkuvuus on suurempaa. Tutkimusten mukaan päivähoidon voimakkaampi subventio verovaroin, osittain maksuttomuus, on keskeisin selittävä ero. Ja miksi ei olisi? Varhaislapsuus antaa keskeisimmin suunnan ihmisen myöhemmälle kehittymiselle. Miksi juuri tämän kehitysvaiheen on oltava epätasa-arvoisempaa kuin muiden?

 Nimimerkillä tuntuu olevan käsitys, että ajatuksessa maksuttomasta päivähoidosta on kyse perheiden tukemisesta. Itse näen, että kysymys on lapsen edusta. Osattomuus periytyy turhan usein. Työttömän lapselle ei ole välttämättä hyväksi jäädä jakamaan työttömän arkea kotiin, niin kuin kirjoittaja esittää. Toissijaisesti kyse on myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.

 Vertaus ilmaisiin lounaisiin ei tässä kohtaa naurata. Kysymys on yhteiskunnan kehittämisestä tasavertaisia mahdollisuuksia lisäämällä ja sosiaalisen eriarvoisuuden kitkemisestä. Asian selvittely tuskin olisi keneltäkään pois. Tuskin tässä tilanteessa kuitenkaan on varaa maksuista luopumiseen, mutta nykyisten maksuporrastusten oikeudenmukaisuutta voisi olla hyvä tarkistaa. Nyt korkeimpaan maksuluokkaan joutuu moni pienituloinen.

Petja RaaskaTurun sosialidemokraattien toiminnanjohtaja

Lukijan kirjoitukset

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet