Päätoimittaja Uitto

Yritysten omavalvonta ei riitä

Rakennustyömailla on pyritty parantamaan työturvallisuutta. Työurakoiden ketjuttaminen saattaa kuitenkin lisätä riskejä.

Turussa on selvitelty Itärannan louhintatöiden kulkua. Räjäytystyöt ovat singonneet kiviä ja yhden kivenmurikan väitettiin osuneen joen vastarannalla sijaitsevaan Bore-laivaan.

Turun Kiinteistöliikelaitoksen selvitysten mukaan louhintatöistä ei ole voinut singota kiviä Borelle. Vahingon tapahtumahetki ja sijainti eivät Kiinteistöliikelaitoksen mukaan täsmää. Vaikka väite lähti liikkeelle huhupuheista, viranomaisten selvitys oli aiheellinen. Se puhdisti paitsi räjäytystöitä tehneen urakoitsijan maineen, antoi myös kuluttajille varmuuden, että viranomaiset valvovat tämäntapaista toimintaa.

Viranomaisvalvonnalta nimittäin odotetaan yhä tiukempaa otetta. Jos esimerkiksi Espoon Matinkylässä urakoitsija ei olisi päässyt aloittamaan ennen kenttäkohtaista räjäytyssuunnitelmaa, onnettomuudelta olisi voitu ehkä välttyä. Nyt räjäytystyö aiheutti kahdeksan ihmisen loukkaantuminen. Tapahtumien kulku pitää selvittää nyt perusteellisesti, jotta vastaavilta onnettomuuksilta jatkossa vältytään. Poliisitutkinta tuleekin kestämään kuukausia. Kuinka merkittävistä puutteista työmaalla lopulta oli kyse, se selviää aikanaan.

Tapaturmat leimaavat edelleen koko rakennusalaa, vaikka osa rakennusyhtiöistä on tehnyt paljonkin työtä työturvallisuuden lisäämiseksi. Rakennusliiton selvitysten mukaan etenkin pienillä rakennustyömailla on yhä puutteita telineissä ja putoamissuojauksissa. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjumäki totesi MTV3:n Huomenta Suomessa (9.7.2012), että riskitilanteet syntyvät erityisesti urakoiden ketjuttamisesta. Alihankkija ei hoidakaan itse urakkaa, vaan myy sen eteenpäin. Näin syntyy jälleen uusi sopimus, saumakohta. Mitä enemmän sopimuksia ketjutetaan, sitä helpommin valvonta pettää.

Tapaturmia ei satu ainoastaan rakennusalalla. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton mukaan vuonna 2011 palkansaajille sattui noin 110 000 työpaikkatapaturmaa. Tapaturmien määrä on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna noin seitsemän prosentin verran. Myös tapaturmataajuus on noussut.

Sinänsä on outoa, että tapaturmat lisääntyvät, vaikka yrityksiltä vaaditaan yhä tiukempaa omavalvontaa. Onko vastuuta valvonnasta siirretty viranomaisilta yrityksille?

Tilastojen valossa ei siltä näytä. Työsuojeluviranomaiset ovat nimittäin lisänneet työpaikkakäyntejä. Työpaikoille tehtyjä viranomaisaloitteisia työpaikkatarkastuksia tehtiin Lounais-Suomessa viime vuonna 3 698. Toisaalta vaikka käyntimäärä kasvoi, työpaikkatarkastuksiin käytettiin aikaa Lounais-Suomessa 5 666 tuntia, mikä on noin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010.

Teija Uitto

Päätoimittaja Uitto

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet