Päätoimittaja Uitto

Pienemmät opetusryhmät - rähjäiset koulut

Kouluvuosi käynnistyy Turussa ensi viikolla periaatteessa positiivisissa merkeissä. Kaupunki on onnistunut pienentämään opetusryhmien kokoa peruskouluissa 19:n oppilaan keskiarvoon. Pari vuotta sitten mentiin vielä keskimäärin 22 oppilaan ryhmäkoolla.

Opetusryhmiä on Turussa saatu pienemmiksi valtion rahalla. Toisin kuin pari vuotta sitten, Turku on ilmeisesti myös käyttänyt saamaansa rahaa opetusryhmien pienentämiseen. Eri asia on sitten se, onko rahojen aiempi käyttö muihin tarpeisiin vaikuttanut saadun tuen määrään.

Joko Turku ei osannut tai uskaltanut rahaa hakea, sillä viime vuonna Turulle herui valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen 600 000 euroa. Tampere nappasi samanaikaisesti tuplamäärän.

Myös tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön on tarkoitus jakaa ryhmäkokojen pienentämiseen noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Rahoitusta voi käyttää yli kahdenkymmenen oppilaan luokkien pysyvään jakamiseen, jakotunteihin ja samanaikaisopetukseen. Raha on myös korvamerkittyä eli myöntämisen edellytyksenä on, että ylläpitäjä sitoutuu raportoimaan rahoituksen käytöstä. Näin ollen Turkukaan ei voi ottaa erivapauksia rahojen käytössä.

Rahan löytyminen ryhmäkokojen pienentämiseen on ensiarvoisen tärkeää ennaltaehkäisevässä työssä. Huolestuttavampaa onkin sitten se, että hallitusohjelmassa koulujen peruskorjauksiin liittyviä määrärahoja ollaan edelleen karsimassa runsaalla 20 miljoonalla eurolla.

Koulurakentamiseen liittyviä hankkeita on kunnissa huomattavasti enemmän kuin niitä pystytään ottamaan valtion rahoitussuunnitelmaan. Myös Turussa koulurakennusten kunto on skandaali. Lieneekin selvää, että Turku joutuu jatkamaan kouluverkkonsa supistamista. Etenkin kun kaavasuunnitelmat vaativat myös uusien koulurakennusten rakentamista muun muassa Hirvensaloon.

Tomi Kangasniemi

[email protected]

Päätoimittaja Uitto

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet