Päätoimittaja Uitto

Seurakuntayhtymän luvut ovat synkät

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talous on ahtaalla. Tilakulut ovat suuret ja isot remontit odottavat.

Arkisto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on vaikean yhtälön edessä. Tämän vuoden budjetti on 4,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämäinen budjetti on jo viides perättäinen.

Samanaikaisesti seurakunnan jäsenmäärä vähenee. Se taas tietää pienempää tulokertymää. Tämän tulovirran merkittävyys on varsin suuri, sillä seurakuntayhtymä saa tuloistaan liki 80 prosenttia kirkollisverosta.

Näiden lukujen valossa ei ole ihme, että seurakuntayhtymä on joutunut kolmena viime vuotena syömään sijoitusvarojaan yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Luku on varsin ikävä, sillä sijoitusomaisuutta on jäljellä noin 20 miljoonaa euroa.

Tulevaisuudessa tapetille nousevat yhä enemmän kirkon tilakysymykset. Seurakuntayhtymällä on edessään merkittäviä remontteja, kuten Kaarinan kirkon laajennus ja Hirvensalon kirkon korjaus. Ne syövät yhteensä 8-10 miljoonaa, jonka seurakuntayhtymä joutuu rahoittamaan edelleen omaisuuden myynnillä.

Tiloihin kohdistuu sikälikin paineita, että kiinteistöjen vuokratulot kattavat kiinteistökuluista vain puolet. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia valmistuu keväällä 2012. Siinä on tarkoitus linjata, mistä tiloista luovutaan ja mitä kiinteistöjä voidaan myydä.

Muita ratkaisuja seurakunnan ongelmiin on varsin vähän. Yksi mahdollisuus kirkolla olisi lisätä tulojaan vuokraamalla kirkkoja yhä enemmän ulkopuolisiin tapahtumiin. Näiden tapahtumien tuomat rahavirrat ovat kuitenkin varsin pieniä.

Muut ratkaisut ovat sitten jo paljon kipeämpiä. Kirkollisveroprosentin nosto tilanteessa, jossa jäsenmäärä muutenkin kutistuu, tuskin tulee kysymykseen. Turun tulevaisuus saattaakin olla samansuuntainen kuin Ruotsissa, jossa osa kirkoista on jouduttu myymään tai jopa purkamaan. Se olisi monelle seurakuntalaiselle jo todella kova pala nieltäväksi.

Tomi Kangasniemi

Päätoimittaja Uitto

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet